Przejdź do treści

IV Kongres ESG

IV Kongres ESG

Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa

Wydarzenie odbędzie się 29 stycznia 2025 roku w Warszawie w formie hybrydowej.

Relacja video z wydarzenia

Raport: Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG

Podczas III Kongresu ESG po raz pierwszy zostały przedstawione wyniki raportu „Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG”, przygotowanego przez agencję badawczą PSMM Monitoring & More. Dane są wynikiem monitoringu 5 mln źródeł internetowych i social media, 1100 tytułów prasowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych.

Raport jest do pobrania tutaj

„IV Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” (IV ESG Congress – Europe –Leaders of Sustainable Development), który odbędzie się 29 stycznia 2025 r., to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów.

Wątkiem przewodnim IV Kongresu ESG – Europa będą zmiany cywilizacyjne zachodzące na świecie i roli UE w tych historycznych przemianach. Ponad 30 lat temu został podpisany Traktat o Unii Europejskiej, który wpłynął na zmianę polityki nie tylko w Europie. Wspólnota państw europejskich opierając się na wartościach ujętych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, wyznaczyła nową erę dla naszego kontynentu, realizując działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Obecnie jesteśmy świadkami tworzenia się nowego europejskiego porządku w dużej mierze za sprawą ESG. Jest to wielka zmiana sposobu myślenia i działania, która może odmienić losy Europy i promieniować na inne kontynenty.

Zgromadzeni podczas Kongresu eksperci porusza takie tematy jak:

  • ESG, Zielony Ład a konkurencyjność gospodarki UE – czy transformacja społeczna jest możliwa bez strat gospodarczych? Czy konieczna jest analiza dyrektyw i terminów?
  • Prawa człowieka w Europie i na świecie – czy UE rzeczywiście szanuje prawa człowieka i dostrzega problemy mieszkańców trzeciego świata?
  • Współpraca biznesu z trzecim sektorem – jak współpracować w imię zrównoważonego rozwoju?
  • Kontrowersyjne równouprawnienie – jak nie wpaść w łapy szowinizmu i nie popadać w skrajności?
  • Zeroemisyjność i neutralność klimatyczna – jak osiągnąć założone cele?
  • Jak mówić o zrównoważonym rozwoju, by nas słuchano?
  • Polityka migracyjna – jak sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym?

 

Ostatnie trzy edycje Kongresu zgromadziły łącznie ponad 12 000 gości, ekspertów i uczestników, a rekomendacje i wnioski ze wszystkich edycji wydarzenia dotarły do ponad 11 mln osób. Ukazało się ponad 2 500 publikacji w mediach.

Zobacz relacje z poprzednich wydarzeń

Tematyka III Kongresu ESG

Gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju w pierwszej kolejności myślimy o transformacji energetycznej, przeciwdziałaniom zmianom klimatycznym i zielonej rewolucji przemysłowej. Jednak niemniej istotne od kwestii środowiskowych są te związane ze społeczną odpowiedzialnością, a w Polsce i w całej Europie mamy w tym zakresie bardzo dużo do zrobienia. W celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, poprawy jakości naszego życia – musimy przede wszystkim zdefiniować problemy, a następnie przystąpić do ich rozwiązywania. Gdy to zrobimy, może okazać się, że czynnik „S” stanowi podstawę także dla „E” i „G”.

Tak jak do transformacji energetycznej nie trzeba dziś nikogo przekonywać, bo w prostym rachunku ekonomicznym prezesi firm bardzo szybko widzą zyski związane z ograniczeniem kosztów i nowymi możliwościami inwestycyjnymi, tak jeżeli chodzi o programy aktywizacyjne i włączające, cały czas jest bardzo dużo do zrobienia. Czy to się opłaca? Badania nie kłamią – wszystkie firmy, które tworzą różnorodne zespoły, gdzie łączy się osoby w różnym wieku, czy pochodzące z różnych środowisk, dostrzegają zdecydowanie pozytywny wpływ na kreatywność i efektywność. Co ważne, nie wprowadzimy rozwiązań mających zatrzymać zmiany klimatyczne, jeśli nie odniesiemy się do kwestii społecznych. Jak mamy mówić np. o ograniczeniu produkcji żywności w Europie, jeśli mamy perspektywę głodu w innych rejonach świata? Innych rozwiązań potrzebują społeczeństwa z krajów rozwiniętych, inne priorytety mają zaś przedstawiciele krajów rozwijających się, jeszcze inne – biednych. Podczas III Kongresu – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa chcemy pokazać „S” jako serce ESG. Od razu jednak wyjaśniając, że ESG ma rację bytu tylko jako całość, a więc współdziałanie wszystkich trzech obszarów environmental, social, governance.

Specjaliści podkreślają też, że osoby, które mają czas na hobby czują większą satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Warto pamiętać, że firma nie może wypełniać całego naszego życia. Potrzebujemy równowagi i balansu i czasu na zainteresowania, zabawy z dziećmi, spacer z psem i kolację z przyjaciółmi, ale także na zdobywanie nowych umiejętności – kursy językowe, czy studia podyplomowe. To nie koniec – firmy stosujące work-life balance są lepiej oceniane przez pracowników – łatwiej zatrzymują najlepszych specjalistów i nie muszą wydawać pieniędzy na długotrwały proces rekrutacji.

Pokażemy, że litery „S” i „G” mogą przynieść korzyści każdej organizacji – przekonują organizatorzy kongresu.

Dla mediów

Zespół prasowy Kongresu ESG pozostaje do dyspozycji przedstawicieli mediów. Zapraszamy do kontaktu, również w sprawie pozyskania akredytacji dziennikarskich.