Przejdź do treści

Agora wśród najbardziej świadomych klimatycznie spółek na GPW

W listopadzie br. Agora otrzymała tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie 2023” w ramach 5. edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek przeprowadzonego m.in. przez Fundację Standardów Raportowania w Polsce oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W tym roku po raz kolejny firma znalazła się w czołówce zestawienia – zdobywając 8,67 punktów na 10 – i uzyskała najlepszy wynik spośród notowanych spółek medialnych. 

W ramach 5. edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek(ang. Corporate Climate Crisis AwarenessStudy) w 2023 r. tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie” otrzymało 38 przedsiębiorstw.  Inicjatorami badania są Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas Polska, a jego partnerami wspierającymi: MATERIALITY i Energopomiar.

Wśród najlepiej ocenionych spółek po raz trzeci znalazła się Agora z wynikiem 8,67 punktów. Firma w ciągu ostatnich dwóch lat zaliczyła znaczący awans – w poprzedniej edycji miała 8,17 pkt, natomiast w 2021 r. jedynie 0,83 pkt.

Celem Badania Świadomości Klimatycznej Spółek jest określenie, które przedsiębiorstwa są świadome swojego wpływu na zmiany klimatu. Wyniki analizy są ogłaszane do publicznej wiadomości. Badanie jest realizowane zgodnie z ustaloną i jawną metodologią, opiera się na informacjach przekazanych przez spółki w ich raportach rocznych. Metodologia ta wraz z wynikami tegorocznego badania dostępna jest na stronie internetowej Fundacji Standardów Raportowania i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Szczegółowe informacje: tutaj.

Agora S.A. powstała w 1989 r.; od 1999 r. jest notowana na giełdzie w Warszawie. Jej działania obejmują takie obszary, jak prasa drukowana i multimedialne wydania cyfrowe, portale i projekty internetowe, radio, kino, reklama zewnętrzna, a także wydawanie książek oraz produkcja i dystrybucja filmowa.

Szczegółowe informacje na temat działań spółki z obszaru ESG, znaleźć można w raporcie organizacji za 2022 r. W publikacji Agora przedstawiła dotychczasowe i planowane działania zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Prócz danych środowiskowych znalazły się w nim także informacje dotyczące wpływu społecznego i etyki biznesu. „Raport ESG Grupy Agora za rok 2022” jest dostępny na stronie spółki: agora.pl/odpowiedzialny-biznes.

Udostępnij