Przejdź do treści

AkzoNobel angażuje partnerów w działania na rzecz wspólnego zmniejszenia śladu węglowego

Partnerzy łańcucha wartości połączyli siły z AkzoNobel w dziedzinie rozwiązań cyrkularnych, wydajności procesów i redukcji rozpuszczalników, aby wspólnie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w łańcuchu wartości farb i powłok. Po niedawnym Discovery Day, podczas którego zaprezentowano wyniki i wnioski z pierwszej fazy firmowego wyzwania Paint the Future Collaborative Sustainability Challenge, powołano pięć zespołów.

 

W ten sposób rozpoczęto kolejną fazę pionierskiej inicjatywy realizowanej wspólnie z 28 partnerami AkzoNobel od maja 2022 r. Wśród partnerów znaleźli się: klienci, dostawcy, organizacje pozarządowe i reprezentanci środowiska akademickiego. Zespoły pracują nad możliwymi rozwiązaniami mającymi pomóc w ograniczeniu zmian klimatycznych.

Zespoły czeka realizacja pięciu projektów. AkzoNobel będzie zaangażowany w następujące działania:

  • rozwiązania cyrkularne – zwrócenie uwagi branży powłok na zrównoważony rozwój i dążenie do znalezienia wskaźników opartych na propozycji wartości, które można wykorzystać do pomiaru zrównoważonego rozwoju produktów i promowania zrównoważonych wyborów;
  • wydajność procesów – pomoc dostawcom surowców we wdrożeniu nowych, przełomowych technologii, które umożliwiają zrównoważone rozwiązania produktowe i równomiernie rozkładają ryzyko w całym łańcuchu wartości;
  • emisje rozpuszczalników – wsparcie sektora powłok stosowanych w przemyśle stoczniowym w dostarczaniu na rynek produktów o minimalnym zastosowaniu rozpuszczalników; kampania na rzecz rozwiązań służących szybszej dekarbonizacji łańcucha wartości.
Rozwijane będą również następujące dwa projekty:
  • rozwiązania cyrkularne – pomoc łańcuchowi wartości farb i powłok w zwiększaniu roli zrównoważonych surowców. Pomóc w tym ma ustanowienie ram kategoryzacji i wspólnego zrozumienia korzyści płynących ze stosowania zrównoważonych surowców, ale też obecnych ograniczeń w ich zastosowaniu;
  • emisje rozpuszczalników – pomoc partnerom w europejskim łańcuchu wartości farb i powłok w przyczynianiu się do redukcji emisji rozpuszczalników. W tym celu kluczowe jest ujawnianie potwierdzonych przez strony trzecie danych na temat zużycia rozpuszczalników jako danych pomagających w ocenie ich cyklu życia.

Komentując wyniki Discovery Day, Wijnand Bruinsma, Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w AkzoNobel, powiedział: „Jestem dumny z tego, co udało nam się osiągnąć z partnerami z całego łańcucha wartości. Rozpoczęto wiele współprac związanych ze zrównoważonym rozwojem między stronami, które na codzień nie współpracowałyby bezpośrednio. Teraz przechodzimy do następnej fazy i mamy odpowiednich partnerów, którzy przybliżą nas do naszego wspólnego celu, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla”. Bruinsma dodaje, że oprócz zidentyfikowania pięciu projektów do realizacji, inicjatywa firmy była istotnym katalizatorem łączenia łańcucha wartości w celu lepszego zrozumienia i wykorzystywania przyszłych możliwości redukcji emisji dwutlenku węgla.

Udostępnij