Przejdź do treści

CDSB

(ang. Climate Disclosure Standards Board, Rada ds. Standardów Ujawniania Klimatu)

Co chcesz wiedzieć?

To organizacja non-profit, której celem jest dostarczanie istotnych informacji inwestorom i rynkom finansowym poprzez włączenie informacji związanych ze zmianami klimatu do głównego nurtu sprawozdawczości finansowej.

1