Przejdź do treści

CSR

(ang. corporate social responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu)

Co chcesz wiedzieć?

CSR

(ang. corporate social responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu) Jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa podczas budowania strategii biznesowej uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska oraz dbają o relację z różnymi grupami interesariuszy, a przede wszystkim z pracownikami. Ich postępowanie jest przejrzyste i etyczne, a także przyczynia się do rozwoju i dobrobytu całego społeczeństwa.

1