Przejdź do treści

ESG

(ang. environmental, social responsibility, corporate governance, środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny)

Co chcesz wiedzieć?

Skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Głównym celem ESG jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych 3 parametrów.

1