Przejdź do treści

IDD

(ang. Insurance Distribution Directive, Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń)

Co chcesz wiedzieć?

Insurance Distribution Directive (IDD) to unijna dyrektywa dotycząca sposobu dystrybucji ubezpieczeń, która została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę (UE) w 2016 r. i obowiązuje od pierwszego października 2018 r., która ma bardzo duży wpływ na rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego

Celem IDD jest ustanowienie jednolitych przepisów w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w całej Unii Europejskiej. Jednym z podstawowych celów dyrektywy jest zwiększenie poziomu ochrony Klientów zawierających umowę ubezpieczenia, który realizowany jest m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie oraz dystrybutorze ubezpieczeń.

1