Przejdź do treści

IDD

(ang. Insurance Distribution Directive, Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń)

Co chcesz wiedzieć?

Celem IDD jest ustanowienie jednolitych przepisów w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w całej Unii Europejskiej. Jednym z podstawowych celów dyrektywy jest zwiększenie poziomu ochrony Klientów zawierających umowę ubezpieczenia, który realizowany jest m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie oraz dystrybutorze ubezpieczeń.

1