Przejdź do treści

NFRD

(ang. The Non-Financial Reporting Directive, Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej)

Co chcesz wiedzieć?

1