Przejdź do treści

NFRD

(ang. The Non-Financial Reporting Directive, Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej)

Co chcesz wiedzieć?

NFRD – (ang. The Non-Financial Reporting Directive, Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej).

Dyrektywa UE dotycząca ujawniania informacji niefinansowych nakłada na duże jednostki będące podmiotami interesu publicznego obowiązek ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa została pod koniec 2022 roku zastąpiona dyrektywą CSRD.

1