Przejdź do treści

Norma AA 1000

(ang. AccountAbility 1000)

Co chcesz wiedzieć?

Została stworzona w 1999 roku przez Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności. Zgodnie z zasadami normy, przedsiębiorstwo działające na rynku powinno odpowiadać za wszystkie działania, na które może mieć wpływ. Norma AA 1000 odnosi się do ogólnych standardów, zwracających uwagę na odpowiedzialność w kontekście biznesu zrównoważonego, ale też dotyczy tak zwanej odpowiedzialności korporacyjnej. Skupia się przede wszystkim na obszarze rynku i zawiera zasady takie jak regularność, zapewnienie jakości, dostępność, wiarygodność, czy kompleksowość.

1