Przejdź do treści

Norma ISO 26000

Co chcesz wiedzieć?

Norma ta powstała w 2010 roku i obecnie jest jedną z najbardziej znanych i najważniejszych norm. Według niej społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa składa się z kluczowych i następujących obszarów: ład korporacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami i zaangażowanie społeczne. ISO 26000 jest jednym z trzech dokumentów rekomendowanych przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom europejskim do wdrożenia społecznej odpowiedzialności.

1