Przejdź do treści

OECD

(ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)

Co chcesz wiedzieć?

Organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 37 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w Paryżu przez 20 państw 14 grudnia 1960. Siedzibą OECD jest Château de la Muette w Paryżu. W ramach systemu OECD funkcjonuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA). Polska należy do OECD od 1996 r.

1