Przejdź do treści

Prawa człowieka

Co chcesz wiedzieć?

Podstawowe standardy międzynarodowe, mające na celu zapewnienie wszystkim osobom godności i równości. Każdy człowiek ma prawo do korzystania z nich bez dyskryminacji. Obejmują one prawa zawarte w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka, składającej się z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Obejmują także zasady dotyczące praw podstawowych, określone w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy.

1