Przejdź do treści

Standard SA 8000

(ang. Social Accountability 8000)

Co chcesz wiedzieć?

Standard przygotowany w 1998 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, dotyczący wspierania społecznej odpowiedzialności biznesu oraz stosowania dopuszczalnych praktyk w miejscu pracy. Głównym obszarem oddziaływania normy są kwestie pracownicze, jak również elementy związane z prawami człowieka. Certyfikacja SA 8000 obejmuje takie kwestie, jak praca wymuszona, czy praca dzieci, BHP, wolność zrzeszania się i umowy zbiorowe, praktyki dyscyplinarne, godziny pracy, wynagrodzenie i systemy zarządzania.

1