Przejdź do treści

Taksonomia UE

(ang. Taxonomy Regulation)

Co chcesz wiedzieć?

Taksonomia UE – (ang. Taxonomy Regulation) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje 2020/852 („Rozporządzenie ws. Taksonomii”), które weszło w życie 12 lipca 2020 r. i zacznie obowiązywać najwcześniej 1 stycznia 2022 r. jest narzędziem, mającym ułatwić przedsiębiorstwom i inwestorom podejmowanie decyzji inwestycyjnych w kierunku bardziej zrównoważonych działań gospodarczych. Mechanizm ma zapewnić jednolite kryteria określania, czy działalność gospodarcza jest „zrównoważona środowiskowo”.

1