Przejdź do treści

TCFD

(ang. Task Force on Climate - related Financial Disclosures, Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem)

Co chcesz wiedzieć?

1