Przejdź do treści

Wolontariat pracowniczy

(ang. integrated report)

Co chcesz wiedzieć?

To działanie, które polega głównie na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz różnych osób, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych. Pomaga wspierać koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu, poprzez angażowanie pracowników w działania charytatywne, społecznie zaangażowane i wspierające środowisko naturalne.

1