Przejdź do treści

Zrównoważony rozwój

Co chcesz wiedzieć?

Sposób funkcjonowania i gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego społeczeństwa nie zmniejszy szans zapewnienia potrzeb przyszłych pokoleń. Łączy się z pojęciem CSR, poprzez dbałość o ochronę środowiska, kapitału społecznego oraz szanowanie praw człowieka, wspieranie rozwoju gospodarczego, szanowanie różnorodności, a także walkę z ubóstwem i nierównościami.

1