Przejdź do treści

COP 27 rusza 6 listopada w Sharm el-Sheikh w Egipcie

Na zeszłorocznej konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w Glasgow wszystkie kraje (193) zgodziły się zaktualizować plany klimatyczne.  Od COP 26 przedłożono tylko 24 nowe plany klimatyczne. Czy w trakcie COP27 uda się przywrócić wiarygodność paktu klimatycznego z Glasgow?

Tegoroczna Konferencja Klimatyczna ONZ odbywa się w Szarm el-Szejk, w kontekście ekstremalnych zjawisk pogodowych na całym świecie, kryzysu energetycznego wywołanego wojną na Ukrainie oraz danych naukowych potwierdzających, że świat nie robi wystarczająco dużo, aby rozwiązać problem emisji dwutlenku węgla i chronić przyszłość naszej planety.

Jak wojna na Ukrainie zmieni Europejski Zielony Ład i politykę klimatyczną ONZ?

W obliczu narastającego kryzysu energetycznego, rekordowych stężeń gazów cieplarnianych i nasilających się ekstremalnych zjawisk pogodowych COP27 dąży do zacieśnienia współpracy między krajami, aby zminimalizować ryzyka klimatyczne.

Bardzo ważną kwestią jest sposób finansowania „strat i szkód” poniesionych przez kraje znajdujące się na pierwszej linii frontu z kryzysem. Aby mogły poradzić sobie z konsekwencjami zmian klimatu musza otrzymać wsparcie finansowe, zwłaszcza kraje rozwijające się i o niskich dochodach. Negocjacje obejmą również dyskusje techniczne, na przykład w celu określenia, w jaki sposób kraje powinny praktycznie mierzyć swoje emisje, aby wszyscy mieli równe szanse.

Więcej: https://unfccc.int/cop27

Udostępnij