Przejdź do treści

Coraz więcej firm w Polsce może się pochwalić dobrymi praktykami

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

Premiera publikacji odbyła się podczas 9. Targów CSR. W jubileuszowej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu wprowadziło kilka zmian. Zdecydowano o nieprzyjmowaniu praktyk, które dotyczyły działań stricte akcyjnych i niezwiązanych z działaniami na poziomie strategicznym czy nieposiadających waloru innowacji.

Dodatkowo, podobnie jak w roku ubiegłym, organizatorzy wyznaczyli limit dziesięciu nowych praktyk zgłaszanych przez jedną firmę. Tym razem ograniczenie to dotyczyło także praktyk długoletnich. Zmiany te miały na celu skłonienie firm do zgłaszania do raportu aktywności CSR wnoszących nową jakość.

Ostatecznie w publikacji zaprezentowano 1677 dobrych praktyk zgłoszonych przez niemal 300 organizacji. To wzrost o ok. 25 proc. w stosunku do ubiegłego roku i rekord w historii wydawnictwa. Jeszcze większa dynamika dotyczy sektora MŚP. Praktyki przesłało ponad 80 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. To o 40 proc. więcej w porównaniu do 2020 roku.

– Cieszy nas rosnące zainteresowanie raportem i większa gotowość firm do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu wszyscy zyskują więcej inspiracji do działania i współpracy, a obraz odpowiedzialnego biznesu staje się pełniejszy – oceniła Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Udostępnij