Przejdź do treści

CSR w praktyce – walka ze zmianami klimatu to największe wyzwanie dla Polski i świata

Jak wynika z najnowszej edycji badania CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, walka ze zmianami klimatu to największe wyzwanie dla Polski i świata, a ponad połowa firm deklaruje działania w tym obszarze.

Na kolejnych miejscach w perspektywie wyzwań globalnych znalazła się walka z głodem (39 proc.) oraz zapewnienie dostępu do czystej wody i poprawa warunków sanitarnych (37 proc.).

Inaczej kształtują się wyzwania stojące przed Polską. Wśród obszarów wymagających pilnego działania w kraju, tuż po walce ze zmianami klimatu, przedsiębiorcy wskazują konieczność zapewnienia czystej i dostępnej energii (53 proc.), równość płci (45 proc.) oraz dobrą jakość edukacji (44 proc.).

Projekty z zakresu ESG realizowane są przede wszystkim ze względów wizerunkowych, ale coraz większe znaczenie mają oczekiwania klientów i inwestorów, a także nowe regulacje, jak choćby te związane z raportowaniem pozafinansowym. Dla 50% firm kluczowym motywatorem jest potrzeba zaangażowania społecznego i chęć wprowadzania prawdziwej zmiany.

Havas PR Warsaw, jako partner, wspierał tegoroczną edycję badania prowadzonego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą. Celem badania było poznanie skali zaangażowania firm w działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

– Dzięki „Havas Meaningful Brands” wierzymy w komunikację, która niesie istotną, pozytywną zmianę, a jej przekaz może zmienić świat. Zależy nam na spełnieniu oczekiwań konsumentów, jakie mają względem marek. Stawiamy na uczciwą i otwartą komunikację o naszych zobowiązaniach i obietnicach. Przez lata barometr CSR pokazywał, że czynnikami, które najbardziej wpływały na rozwój CSR w Polsce były tzw. obszary „miękkie”, jak np. akcje edukacyjne czy promowanie dobrych praktyk. Ten rok jest przełomowy, gdyż 53 proc. respondentów za główny czynnik wpływający na rozwój CSR wskazało konieczność dostosowania się do wymogów europejskich, np. obowiązek raportowania danych pozafinansowych. Trudno dalej mówić o CSR czy CSR 2.0. – mamy erę ESG.”– mówi Tomasz Lis, Managing Director w Havas PR Warsaw.

Więcej: https://fr.calameo.com/read/004601149a3746830a064

Udostępnij