Przejdź do treści

Czy działania ESG podnoszą szanse zdobycia inwestora?

Coraz więcej funduszy inwestycyjnych skupia swoją uwagę na spółkach, które wykazują duże zaangażowanie w obszarze ESG (działania ekologiczne czy dobre praktyki korporacyjne). Inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę kryteria ESG do oceny biznesu, ponieważ wyższe wskaźniki korelują z wyższymi zwrotami, niższym ryzykiem i długoterminową stabilnością biznesową. 

 

Inwestycje funduszy w spółki z działaniami ESG

Globalne aktywa z uwzględnieniem aspektów ESG osiągnęły wartość 35,3 mld USD już w 2020 roku. Do 2025 r. branża osiągnie wartość 50 bln USD – prognozuje Bloomberg Market Intelligence. Europa pozostanie siłą napędową w globalnym finansowaniu ekologicznym, m.in. z uwagi na regulacje promujące zielone inwestycje.
Inwestorzy coraz częściej decydują się na dywersyfikację portfeli swoich spółek, o startupy reprezentujące obszar ESG.
Dane pokazują, że około 25 proc. funduszy venture capital ma w swoim portfolio inwestycje związane z tym obszarem, głównie z obszaru ClimateTech. Zeszły rok obfitował w nowe fundusze VC wyspecjalizowane w obszarze ESG, operujące środkami otrzymanymi z European Investment Fund (EIF). Wynika to z zapowiadanych zmian regulacyjnych w UE i potencjału związanego z otwieraniem się nowych segmentów gospodarki – napędzających zapotrzebowanie na nowe technologie, w tym przy wsparciu AI, oraz rozwiązań ułatwiających tę transformację.
Magdalena Zajkowska, Wiceprezes Zarządu – odpowiedzialna za działania ESG, twierdzi, że inwestorzy coraz częściej wybierają spółki, które w swojej strategii mają wypracowane praktyki i procesy ESG i wiedzą, jak nimi zarządzać. Solidne struktury zarządzania tym obszarem wpływają na wysokie oceny transparentności, które przekładają się na osiągania lepszych wyników niż konkurencja. Choć, według Magdy Zajkowskiej, do mainstreamu przebija się też argument dbania o nasze środowisko dla przyszłych pokoleń. Wzrost świadomości i wrażliwości na tematy ekologiczne jest oczekiwaniem społeczeństwa wobec prowadzących biznesy. Dlatego firmy nie patrzą już tylko przez pryzmat liczb ale tego jaki mają realny wpływ na otoczenie spółek, w które inwestują.
60% inwestorów instytucjonalnych uważa, że dane i wskaźniki ESG za istotne w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ponadto, firmy korzystające z analizy danych w celach ESG wykazują wyższą wydajność oraz silniejsze zdolności zarządzania ryzykiem.
Przewiduje się, że inwestycje instytucjonalne skupiające się na ESG osiągną 84% wzrost do 33,9 bln USD w 2026 r., co stanowić będzie 21,5% zarządzanych aktywów. Większość inwestorów instytucjonalnych, (60%), stwierdziła, że inwestowanie ESG już zaowocowało wyższymi zyskami w porównaniu do odpowiedników innych niż ESG, a dziewięciu na dziesięciu ankietowanych zarządzających aktywami uważa, że włączenie ESG do ich strategii inwestycyjnej poprawi ogólny zwrot z inwestycji .

Skuteczne struktury zarządzania ryzykiem

Integrowanie praktyk zarządzania ryzykiem z działaniami ESG jest coraz częściej ze sobą powiązane. Dotyczy to zarówno czynników środowiskowych, jak i społecznych. Łączenie ich stało się kluczowym elementem dla zrównoważonych i odpowiedzialnych działań w bankowości.
Paweł Mitoraj, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion Ryzyka, uważa, że najskuteczniejsze struktury zarządzania ryzykiem to te, oparte na zintegrowanym podejściu. Tworzenie dedykowanych zespołów, które mają za zadanie monitorować ryzyko związane z ESG, umożliwia dokładną identyfikację, ocenę i zarządzanie tymi czynnikami. Zespoły ryzyka powinny ściśle współpracować z działami odpowiedzialnymi za ESG, co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji.
Najnowsze badania rzucają nowe światło na wpływ lepszego zarządzania ryzykiem w poprawie wydajności działań ESG, umożliwiając bankom skuteczne rozwiązywanie problemów zrównoważonego rozwoju.  84% globalnych zarządców aktywów uwzględnia czynniki ESG w swoich procesach.
Mitoraj dodaje, że solidne struktury zarządzania i wypracowanie transparentności w promowaniu odpowiedzialnych praktyk, w tym ESG są kluczowe. Implementacja skutecznych mechanizmów zarządzania zapewnia kontrolę odpowiedzialności, stały nadzór nad ryzykiem oraz transparentność we wszystkich obszarach działalności banku.
Skuteczne praktyki pozwalają bankom niwelować wpływ prowadzonej działalności na środowisko i społeczeństwo. Przedsiębiorstwa o silnych praktykach ESG ponoszą niższe koszty kapitału i generują mniejsze ryzyko. Co więcej, spółki o wysokich ocenach ESG mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku akcji i wskaźników finansowych w porównaniu do swoich konkurentów.

Podejście oparte na danych

Dane odgrywają kluczową rolę w skutecznym zarządzaniu ryzykiem i integracji ESG. Banki wykorzystują dane do identyfikacji ryzyk ESG, pomiaru wydajności oraz podejmowania świadomych decyzji zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju.
Aktywność w tym obszarze zmieniła też samą branżę startupów, tworząc popyt na spółki udostępniające technologie do mierzenia wpływu działalności na środowisko i jego regulowania.
Udostępnij