Przejdź do treści

Damian Kuraś: Wyzwania, które stoją przed polską wsią

Na zdjęciu Damian Kuraś

Już 19 i 20 kwietnia rusza druga edycja konferencji „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”. Partnerami wydarzania są: Instytut ESG i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Obszary wiejskie i rolnictwo stanowią ważną, a wręcz kluczową rolę w rozwoju gospodarczym kraju gwarantując obywatelom bezpieczeństwo żywnościowe. Ten aspekt nabiera szczególnego znaczenia od momentu wystąpienia pandemii Covid-19 oraz wybuchu wojny w Ukrainie. Dlatego tak ważne jest podjęcie jak najszerszych działań promujących wizerunek nowoczesnego rolnika – przedsiębiorcy, wykorzystującego innowacyjne technologie; zachowującego równowagę pomiędzy rozwojem gospodarstwa a dbałością o środowisko; wykwalifikowanego specjalisty. Kampania ma także na celu zwiększenie świadomości rolników na temat zrównoważonego rozwoju, zachęcenia rolników do rozwoju w zakresie zrównoważonego rozwoju, spełniania norm z zakresu zrównoważonego rozwoju wymaganych przez producentów spożywczych.

ZOBACZ PROGRAM KONGRESU POLSKA WIEŚ

Instytut ESG i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego będą partnerami merytorycznymi dwóch paneli. Podczas dyskusji „Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe” będziemy starali się odpowiedzieć na pytania – jak chronić lasy i promować zrównoważoną gospodarkę leśną i dlaczego bezpieczeństwo żywnościowe zależy od stanu naszych lasów? Bez wątpienia ochrona lasów i ekosystemów naturalnych, wdrożenie zrównoważonej gospodarki leśnej to kluczowe zadania, bez których zaliczenia możemy przegrać walkę z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym. Lasy pokrywają prawie 1/3 powierzchni Ziemi, zapewniają nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe i schronienie dla różnych form życia, ale odgrywają również kluczową rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych i ochronie bioróżnorodności.

Zapraszam również na panel „Rolnicy i plantatorzy w obliczu wielkich zmian – przyszłość w kontekście światowej geopolityki”. Będziemy zastanawiać się jak skutecznie działać na rzecz polskiego rolnictwa w kontekście radykalnych postulatów w UE dotyczących zakazów upraw, braku dopłat do pewnych rodzajów upraw czy zagrożeń płynących z międzynarodowych regulacji.

Polska wieś i rolnictwo od prawie 20 lat funkcjonują na jednolitym rynku Unii Europejskiej, skutecznie korzystając z wspólnej polityki rolnej. Członkostwo Polski w UE, wiąże się z koniecznością wypełniania licznych wymogów, standardów. W związku z zachodzącymi zmianami klimatycznymi powstają coraz to nowsze postulaty, nie zawsze korzystne dla Polski. Jak skutecznie działać na rzecz polskiego rolnictwa w kontekście radykalnych postulatów w UE dotyczących zakazów upraw, braku dopłat do pewnych rodzajów upraw czy zagrożeń płynących z międzynarodowych regulacji? Obszary wiejskie i rolnictwo stanowią ważną, a wręcz kluczową rolę w rozwoju gospodarczym kraju gwarantując obywatelom bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego polityka rolna rządu powinna być wyważona, długofalowa i zapewniać warunki do dalszego rozwoju.

Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG

Tekst został opublikowany dzięki uprzejmości magazynu Home&Market

Źródło: https://raportcsr.pl/damian-kuras-wyzwania-ktore-stoja-przed-polska-wsia/

Udostępnij