Przejdź do treści

Dobrzy, Źli i Brzydcy w raportowaniu ESG

Agencja OneMulti wraz z międzynarodowymi partnerami prezentuje wyniki Global ESG Monitor 2022 (GEM). GEM jest światowym liderem w badaniu poziomu przejrzystości raportowania niefinansowego (ESG) spółek. Tegoroczne badanie wzięło pod lupę 625 raportów największych firm publicznych z Australii, Azji, USA i Europy, w tym po raz pierwszy spółek z indeksu WIG 20.

„2022 był rokiem, w którym znaczenie kwestii ESG gwałtownie wzrosło” – powiedział Michael Diegelmann, współzałożyciel GEM. „Kryzysy środowiskowe i społeczne codziennie trafiają do mediów, a korporacje muszą jasno komunikować, co robią i jak kierują swoimi działaniami. Postępy są widoczne, ale najważniejszym spostrzeżeniem jest to, że wiele dużych, międzynarodowych firm wciąż nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie raportowania ESG, co jest zauważane przez inwestorów i opinię publiczną”.

W ramach GEM 2022 przeanalizowano 625 raportów ESG z 350 spółek wchodzących w skład indeksów z dziesięciu głównych rynków giełdowych. Kompleksowe raporty regionalne będą publikowane w dalszej kolejności w najbliższych tygodniach. Na początku grudnia ukazał się globalny raport GEM, obejmujący cztery najistotniejsze kontynentalne indeksy giełdowe z Europy, USA, Azji i Australii[1].

Ranking GEM to autorski model analityczny Global ESG Monitor, oparty na narzędziu GEM Assay™. W tegorocznej edycji niewiele korporacji zbliżyło się do maksimum wynoszącego 100 punktów.

Najwyższy wynik na świecie w zakresie przejrzystości raportowania pozafinansowego wyniósł 90, a najniższy – 7. GEM Assay™ analizuje oficjalne dokumenty spółek na podstawie 184 kryteriów opublikowanych w ich oficjalnych raportach ESG, wykorzystywanych przez inwestorów do podejmowania decyzji finansowych. W tegorocznej edycji po raz pierwszy badaniem objęto także polskie spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

„Global ESG Monitor to projekt ważny i potrzebny. Transparentność pomaga spółkom w identyfikacji i rozwiązywaniu istniejących i potencjalnych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, buduje zaufanie pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, a także tworzy wiarygodną i porównywalną podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych” – mówi Barbara Pleban, wiceprezeska zarządu OneMulti, wyłącznego partnera GEM w Polsce. „Global ESG Monitor wpisuje się w światowy trend, którego istotą jest przekonanie, że dziś prowadzenie biznesu musi być oparte na zaufaniu oraz wymaga przejrzystości jak nigdy dotąd”.

Porównując przejrzystość raportowania ESG na różnych kontynentach, można stwierdzić, że średni wynik korporacji wyniósł 66 na 100 punktów w Europie (EuroSTOXX), 56 w Azji (S&P) i 53 w USA (S&P) i Australii (ASX 50).

„Nie jest zaskoczeniem, że GEM znalazł tak znaczące różnice w przejrzystości raportowania w poszczególnych narodach i regionach. Wciąż nie ma jednolitego, przyjętego na całym świecie standardu w zakresie raportowania ESG, co stanowi wyzwanie dla firm” – mówi Ariane Hofstetter, współzałożycielka GEM oraz szefowa działu badań i Data Science. „Pomimo powszechnego stosowania ważnych narzędzi analitycznych, takich jak oceny istotności, nadal istnieje wiele przejawów myślenia życzeniowego i nieścisłości oraz brak wiarygodności i odpowiedzialności za prezentowane oficjalnie dane”.

Badanie GEM wyraźnie pokazuje, że to europejskie spółki wyznaczają globalne standardy w zakresie przejrzystości ESG, ponieważ 9 z 12 najlepszych firm pochodziło ze strefy euro, a 3 z Azji. Firmą z najwyższym ogólnym wynikiem, a tym samym najbardziej przejrzystą w zakresie raportowania ESG, była włoska firma energetyczna Enel SpA.

CZOŁÓWKA GEM

Miejsce Firma Index OCENA
GEM ASSAYTM

(max. 100)
1 Enel SpA EUROSTOXX 90
2 Iberdrola SA EUROSTOXX 87
3 CRH PLC EUROSTOXX 84
Vonovia SE EUROSTOXX 84
5 Industria de Diseno Textil SA EUROSTOXX 81
6 Deutsche Post AG EUROSTOXX 80
7 TotalEnergies SE EUROSTOXX 78
8 Anta Sports Products Ltd S&P 50 (Azja) 77
Banco Santander SA EUROSTOXX 77
Fubon Financial Holding S&P 50 (Azja) 77
Schneider Electric SE EUROSTOXX 77
Tencent Holdings Limited S&P 50 (Asia) 77

Więcej: https://globalesgmonitor.com/download-report/

Udostępnij