Przejdź do treści

Dzień Długu Ekologicznego 2023

Tegoroczny Dzień Długu Ekologicznego 2023 przypada na 2 sierpnia, co pokazuje, że mamy jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ochrony zasobów naturalnych Ziemi. Dzień Długu Ekologicznego wyznacza datę, w której zapotrzebowanie ludzkości na zasoby naturalne przewyższa to, co Ziemia może odnowić w ciągu jednego roku. Oznacza to, że przez pięć pełnych miesięcy żyjemy na kredyt i coraz bardziej wyczerpujemy zasoby Ziemi.

 

Ten alarmujący fakt wymaga pilnych działań w celu zmniejszenia naszego ekologicznego śladu i ochrony planety dla przyszłych pokoleń. Nie musi być to trudne ani kosztowne: proste zmiany w naszym codziennym zachowaniu i wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii mogą wspierać globalną inicjatywę przesunięcia daty naszego długu ekologicznego wobec planety. Jeśli na przykład gospodarstwa domowe zdecydowałyby się na energooszczędne urządzenia i nie korzystałyby z nich zbyt często, można by przesunąć tę datę o 6 dni.

Dyrektor generalny Global Footprint Network, Steven Tebbe, ostrzega, że „Zwiększanie naszego długu ekologicznego prowadzi do coraz bardziej widocznych objawów, w tym niezwykłych fal upałów, pożarów lasów, susz i powodzi, z ryzykiem narażenia produkcji żywności.”

Proste zmiany mogą znacząco przesunąć datę naszego długu ekologicznego #MoveTheDate: zwiększenie globalnych niskoemisyjnych źródeł energii elektrycznej z 39% do 75% przesunęłoby ją o 26 dni, zmniejszenie marnotrawstwa żywności o połowę dałoby nam 13 dni, a nasadzenia drzew – 2,1 dnia.

Udostępnij