Przejdź do treści

EggTrack nawołuje do chowu bezklatkowego

24 stycznia) organizacja Compasson in World Farming opublikowała najnowszy międzynarodowy raport EggTrack 2023, który monitoruje postęp firm spożywczych w kierunku wypełniania ich dobrowolnych zobowiązań w zakresie jaj z chowu bezklatkowego.

Biorąc pod uwagę nastroje wiodących producentów żywności, nastroje konsumentów i solidne dowody naukowe potwierdzające przyszłość bez klatek, Compassion wzywa decydentów do włączenia się w tę kwestię i wprowadzenia przepisów wspierających koniec stosowania klatek. Zarzut ten odnosi się szczególnie do UE, gdzie Komisja Europejska nie wydała jeszcze obiecanego zakazu stosowania klatek dla zwierząt hodowlanych, za którym opowiada się 9 na 10 obywateli Europy.

EggTrack 2023 wyraźnie pokazuje, że firmy spożywcze koncentrują się na zapewnieniu kurom nioskom życia bezklatkowego, pomimo ciągłych wyzwań związanych z ptasią grypą, inflacją i wojną na Ukrainie. Jednak bez wsparcia ich działań ze strony ustawodawców nie będzie możliwa ostateczna likwidacja klatek.

Takie ustawodawstwo odzwierciedlałoby postawy konsumentów, jak wykazało 1,4 mln obywateli UE, którzy w 2020 r. podpisali się pod europejską inicjatywą obywatelską ‘End the Cage Age’ („zakończ erę klatek”), oraz badanie Eurobarometr z 2023 r., z którego wynika, że 91% Europejczyków uważa, że ochrona dobrostanu zwierząt hodowlanych jest ważna, przy czym 84% uważa, że zwierzęta te powinny być lepiej chronione niż obecnie. Te wyniki są zgodne z opinią społeczności naukowej, która popiera potrzebę hodowli bezklatkowej – jak wskazano w szeregu opinii EFSA.

EGGTRACK 2023 NA ŚWIECIE I W POLSCE

W 2023 roku EggTrack objął 444 firmy z całego świata. W sumie podjęły one 715 zobowiązań dotyczących chowu bezklatkowego, z czego 511 (71 %) złożyło publiczne sprawozdania z wdrożenia, przy średnim stopniu wdrożenia jaj z chowu bezklatkowego wynoszącym 75%.

Udostępnij