Przejdź do treści

Emitel ponownie nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI oraz z wyróżnieniem za projekty Smart City

Tygodnik „Polityka”, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz 12. wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach zestawienia Listki CSR POLITYKI – jednej z najstarszych tego typu inicjatyw na rynku. Jej organizatorzy drugi rok z rzędu przyznali Emitel Srebrny Listek CSR, doceniając działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Spółka znalazła się również wśród liderów wyróżnionych za dobre praktyki – uznanie zdobyły projekty firmy z obszaru Smart City.

 

– Kwestia zrównoważonego rozwoju ma dla nas duże znaczenie. Główne cele naszej działalności w obszarach środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego definiuje nasza Strategia ESG na lata 2021–2025. Wśród najważniejszych priorytetów znajdują się: dbałość o krajobraz, bioróżnorodność i ochronę siedlisk, poprawa efektywności energetycznej, minimalizacja wpływu na otoczenie, zrównoważona gospodarka odpadami oraz troska o relacje międzyludzkie. Zdobyty przez Emitel po raz drugi z rzędu Srebrny Listek CSR POLITYKI to najlepszy dowód, że nasze działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są dostrzegane i pozytywnie oceniane  przez ekspertów – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

 

Srebrnymi Listkami CSR POLITYKI nagrodzono przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażają najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje związane z ich działalnością w obszarze ESG. Oceny w konkursie przyznano na podstawie analizy opartej na wypełnionej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy dotyczącej podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności ISO 26000 oraz w stosunku do Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i najnowszych trendów ESG. Złoty Listek CSR Polityki trafił do 23 firm, Srebrny Listek do 35, a Biały Listek do 46 przedsiębiorstw. Natomiast

Zielony Listek CSR trafił do 19 firm, dla których redukcja negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do tych warunków są kluczowymi elementami strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami.

 

Listkom CSR POLITYKI towarzyszy również przegląd inicjatyw wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, firmy zostały poproszone o podzielenie się dobrymi praktykami, które dotyczą Celu 12, dotyczącego odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz Celu 13, dotyczącego ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Wśród wyróżnionych dobrych praktyk znalazły się również projekty Emitel z obszaru Smart City, które pomagają samorządom i miejskim spółkom stworzenie nowoczesnych miast przyjaznych nie tylko dla mieszkańców, ale i dla środowiska W obszarze Smart City Emitel udostępnia klientom kompleksowe rozwiązania oparte o technologię LoRaWAN, która zapewnia bezprzewodową komunikację dalekiego zasięgu o małej mocy. Zaawansowane rozwiązania spółka wdrożyła już w kilku miastach, m.in. we Wrocławiu i Piasecznie.

Udostępnij