Przejdź do treści

The agenda of III ESG Congress

The agenda of III ESG Congress – Europe – Leaders of Sustainable Development will be presented during the conference announcing the event, in which:

  • We will present the agenda of III ESG Congress;
  • We will organize an expert debate on “Are we ready for the ESG?” – we will check whether entrepreneurs are ready to report on sustainable development actions and how the public and non-governmental sectors can help Polish companies implement the CSRD and what is the state of awareness of small and medium-sized enterprises;
  • We will be presenting the ESG CODE awards for the first time.

Poznaj program wydarzenia

9:30 – 09:40 – Oficjalne otwarcie Kongresu - przemówienia organizatorów i partnerów honorowych

9:40 – 09:50 – Wystąpienie: Wasyl Zwarycz – Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

09:50 – 10:00 – Wystąpienie: prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich

10:00 – 10:05 – Wystąpienie: Barbara Socha – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

10:05 – 11:00 Sesja inauguracyjna: Kobieca moc w męskim świecie

Prowadząca: Dominika Sikora - Zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

11:00 – 11:10 – Wystąpienie lidera - wprowadzenie do panelu: Sebastian Bykowski, Prezes PSMM Monitoring &More – wyniki analizy „Medialność ESG. Raport 2020-2022”

11:10 – 12:10 – Panel główny: Strategie ESG a wojna w Ukrainie - czyli wielki sprawdzian dla zrównoważonego rozwoju

Prowadzący: Hubert Biskupski – Wicenaczelny, Super Express; Redaktor Prowadzący, Super Biznes

12:10 – 12:30 – Przerwa kawowa

12:30 – 12:40 – Wystąpienie lidera - wprowadzenie do panelu: Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland

12:40 – 13:30 – Panel: Zrównoważone rolnictwo, gospodarka leśna i bioróżnorodność - oczekiwania konsumentów

Prowadzący: Wojciech Szeląg, Redaktor, Interia.pl

13:30 – 13:40 – Wystąpienie lidera - wprowadzenie do panelu: Marzena Machałek - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego

13:40 – 14:30 – Panel: Równi w pracy = równi w obowiązkach = równi w płacach

Prowadząca: Joanna Berendt-Zych, Redaktor naczelna, SKRAWKI

14:30 – 15:00 – Przerwa lunchowa

15:00 – 15:10 – Wystąpienie lidera - wprowadzenie do panelu: Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich

15:10 – 16:10 – Panel główny: Finansowanie zrównoważonych przemian

Prowadzący: Piotr Rożek, Kierownik redakcji, PAP Biznes

16:10 – 16:20 – Wystąpienie lidera - wprowadzenie do panelu: dr inż. Marek Sawicki - Poseł na Sejm RP, inicjator Kongresu „Polska Wieś XXI”

16:20 – 17:10 – Panel: Budując czystą energię - Polska na szlaku zielonej zmiany

Prowadząca: Justyna Piszczatowska, Redaktor naczelna, Green News

17:10 – 17:20 – Wystąpienie lidera - wprowadzenie do panelu: Tomasz Baran, Prezes ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna, Pracownik naukowy w Katedrze Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

17:20 – 18:10 – Panel: Siła konsumentów - czyli presja ma sens

Prowadzący: Sebastian Ogórek, Redaktor naczelny, Wyborcza.biz

18:10 – 18:20 – Zakończenie Kongresu, podziękowania dla uczestników i partnerów

18:30 – 21:00 – Koktajl