Przejdź do treści

ESG dla branży marketingowej

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR powołało inicjatywę, której zadaniem jest opracowanie kodeksu ESG dla branży. Projekt ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny) ma na celu wypracowanie, a następnie upowszechnienie dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju w branży komunikacji marketingowej, a także implementację narzędzi już funkcjonujących na rodzimym rynku.

 

Trzy grupy robocze będą na bieżąco pracowały nad zakresem tematycznym i dostosowywały je do realiów polskiego biznesu. Grupa E (environmental) wypracuje plan wdrożenia standardu i narzędzia Ad Net Zero (obliczającego wpływ działań reklamowych na środowisko). Grupa S (social) skupi się głównie na wątkach obecnych w badaniu Global DEI Census, czyli różnorodności, inkluzywności i równości. Członkowie Grupy G (governance) skoncentrują się na standardach w relacjach klient–agencja.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni członkowie SAR, przedstawiciele reklamodawców, stowarzyszeń́ branżowych, instytucji pozarządowych, firm konsultingowych i badawczych oraz mediów.

Zgłoszeń można dokonać za pośrednictwem mediów społecznościowych SAR oraz pod specjalnym adresem esg@sar.org.pl.

Udostępnij