Przejdź do treści

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów – Reduce, Reuse, Recycle

W ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów Koalicja 5 Frakcji zachęca do wspólnego MIERZENIA WYŻEJ i podejmowania działań w ramach Zasady 3R: ReduceReuseRecycle.

Zasada 3R, inaczej zwana hierarchią sposobów postępowania z odpadami, to swoisty drogowskaz na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi. Jej fundamentem jest zapobieganie powstawaniu odpadów (REDUCE), a następnymi poziomami: ponowne używanie tego, co może zostać jeszcze wykorzystane (REUSE), by w końcu przygotować zużytą rzecz do recyklingu (RECYCLE). Hierarchia ta porządkuje więc sposób postępowania z odpadami pod kątem wykorzystania zasobów oraz energii, i szereguje procesy od działań najkorzystniejszych do najmniej korzystnych.

„Proponując tegoroczną myśl przewodnią dla II edycji Tygodnia 3R – MIERZ WYŻEJ – chcemy zwrócić uwagę nie tylko na ustanowioną przez Unię Europejską hierarchię postępowania z odpadami, ale także podkreślić konieczność podejmowania codziennych wyzwań w dążeniu do zmniejszenia rosnącej ilości generowanych odpadów.” – mówi Małgorzata Greszta, Członkini Zarządu Fundacji Koalicja 5 Frakcji.

Tydzień 3R, który odbędzie się w dniach 21 – 27 listopada 2022 roku, to szereg działań i inicjatyw dla różnych grup interesariuszy. Inspirujące wskazówki, w jaki sposób lepiej przyczynić się do realnej zmiany w zakresie gospodarki odpadami znajdą dla siebie przedsiębiorstwa, szeroko rozumiane samorządy oraz NGOsy.

  • 21.11.2022 – Konferencja 3R – MIERZ WYŻEJ: Reduce, Reuse, Recycle – wydarzenie otwierające Tydzień 3R to ogromna dawka wiedzy na temat Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Spojrzymy na proces z perspektywy Megatrendów i Celów Zrównoważonego Rozwoju. Gwarantujemy dużą dawkę inspiracji od praktyków!
  • 22.11.2022 – Premiera podcastu – zaproszeni goście dyskutować będą o hierarchii postępowania z odpadami i sposobach na wdrożenie Zasady 3R w życie jako firma, samorząd, organizacja pozarządowa czy każdy z nas!
  • 23.11.2022 – LIVE STREAMING – na profilu FB Koalicji 5 Frakcji dostępna będzie relacja ze spotkania z przedstawicielami Fundacji Habitat for Humanity Poland, którzy oprowadzą nas po charytatywnym sklepie meblowym oraz przestrzeni dedykowanej na warsztaty rzemieślnicze. To doskonały przykład na szerzenie idei ponownego używania przedmiotów!
  • 24.11.2022 – Warsztat – dołącz do dyskusji on-line z przedstawicielami samorządów, by podzielić się swoimi pomysłami na lokalne działania w zgodzie z Zasadą 3R oraz zainspirować się do realizacji nowych aktywności budujących świadomość w zakresie hierarchii postępowania z odpadami.
  • 25.11.2022 – Webinar – zarezerwuj czas, by spojrzeć na działania firmy z perspektywy strategicznej oraz dowiedzieć się, jakie narzędzia mogą Cię wesprzeć w mierzeniu efektów „zielonej transformacji”.

Wszystkie wydarzenia odbędą się online i są bezpłatne – wystarczy zarejestrować się za pośrednictwem strony: https://5frakcji.pl/wydarzenia-tygodnia-3r-2022/.

Udostępnij