Przejdź do treści

FOB – Środowisko jako wspólna odpowiedzialność

W dobie kryzysu klimatycznego i zastraszającego tempa utraty bioróżnorodności coraz pilniejsze staje się kompleksowe podejścia do zarządzania wpływem biznesu na środowisko. Na co powinny zwrócić uwagę firmy? Jak mogą odnaleźć się w gąszczu regulacji i wykorzystać zarządzanie środowiskowe jako narzędzie rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej? O tym w nowej publikacji Forum Odpowiedzialnego z serii “Wspólna odpowiedzialność”, której premiera  odbywa się w Światowym Dniu Środowiska.

 

Rosnący poziom świadomości wyzwań klimatyczno-środowiskowych z jednej strony sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę, a drugiej – troska o przyrodę i postrzeganie jej przez pryzmat korzyści biznesowych staje się ważnym elementem strategii firm. Wpływ na to mają m.in. nowe regulacje i dokumenty, takie jak np. Europejski Zielony Ład i pakiet “Fit for 55”, unijna taksonomia, rozporządzenie SFDR czy dyrektywy o raportowaniu kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju (CSRD) czy należytej staranności w łańcuchu wartości (CSDDD).

5 czerwca, z okazji Światowego Dnia Środowiska, ukazała się najnowsza edycja opracowania FOB poświęcona właśnie zarządzaniu środowiskowemu. Celem publikacji jest uporządkowanie wiedzy na temat aktualnych trendów w tym obszarze oraz wskazanie kierunków rozwoju działań i  najważniejszych z punktu widzenia firm regulacji, ram i standardów.

Publikacja została podzielona na dwa obszary: pierwsza to sfera teorii, podsumowująca kluczowe  informacje o źródłach nacisku na zaangażowanie biznesu na rzecz środowiska oraz kluczowe obszary wymagające  aktywności firm. Natomiast druga, czyli sfera praktyki, zawiera przykłady działań realizowanych przez firmy należące do Programu Partnerstwa FOB, skupiającego liderów zrównoważonego rozwoju.

W publikacji ukazały się teksty następujących ekspertów i ekspertek oraz organizacji:

 • Magdalena Andrejczuk (Sustainability & ESG Group Manager, Allegro)
 • Rafał Benecki (główny ekonomista i Dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim)
 • Karolina Błońska (Starsza menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju w sieci Biedronka)
 • Kamilla Budnik (Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju/Head of Sustainability w Grupie CCC)
 • Halina Frańczak (Chief Sustainability Officer, Deloitte)
 • Andrzej Gutowski (Dyrektor ds. ESG, Colliers Poland)
 • Monika Hajbowicz (kierownik działu ochrony środowiska w Volkswagen Poznań)
 • Lars Ibsen (Dyrektor Zarządzający Stena Recycling Polska)
 • dr Leszek Kąsek (starszy ekonomista w Biurze Analiz Makroekonomicznych w ING Banku Śląskim)
 • dr Daniel Kiewra (menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
 • Agnieszka Kłopotowska (menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
 • Łukasz Kolano (Senior Manager, KPMG)
 • dr Agnieszka Koryś-Matusiak (Pełnomocnik zarządu ds. ochrony środowiska w Grupie PZU)
 • Marta Kukowska (Koordynatorka ESG & komunikacji w Stena Recycling)
 • Przemysław Oczyp (Partner Associate, KPMG)
 • Monika Porębska (pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju, Cementownia Warta S.A.)
 • Jarosław Rot (Dyrektor Wykonawczy w Banku BNP Paribas, odpowiedzialny za Obszar Zrównoważonego Rozwoju, członek rozszerzonego Zarządu Banku)
 • Elżbieta Rotblum (Sustainability Expert, Skanska Property Poland)
 • Monika Sadkowska (konsultantka ds. ryzyk klimatycznych w Deloitte)
 • dr Agata Rudnicka (ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, adiunktka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego)
 • Marzena Strzelczak (prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe)
 • Barbara Stępień (dyrektorka komunikacji korporacyjnej, HUB L’Oréal Polska i kraje bałtyckie)
 • Katarzyna Średzińska (Senior Manager,, Deloitte)
 • Kenza Toufik (European Regional Lead for CDP’s Transition Accelerator team)
 • Łucja Urbanowska (Sustainability Consultant,, Deloitte)
 • Tomasz Woźniakowski (Compliance & Sustainability Manager, H&S Specialist w Lyreco Polska)

– Ostatnie kilka lat to czas, kiedy temat ochrony środowiska wszedł do głównego nurtu debaty publicznej, jest przedmiotem zainteresowania nie tylko mediów, ale i aktywności obywatelskiej, zwłaszcza młodzieży, a dodatkowo przedmiotem coraz liczniejszych regulacji prawnych. Głos niemego interesariusza staje się więc coraz bardziej donośny, nie tylko za sprawą budzących przerażenie katastrof naturalnych. (…) Działania w zakresie środowiskowym zyskują należne miano tych kluczowych i zarazem opłacalnych. Przedsiębiorstwa już raczej szukają wiedzy, jak prowadzić projekty w nowy sposób, niż argumentów za tym, że zarządzanie środowiskowe to inwestycja, która, jeśli podjęta odpowiednio wcześnie, wspiera rozwój organizacji. A wiedza może umożliwić jej lepsze przygotowanie się do zmian prawnych i zarazem skutków postępujących zmian klimatu – piszą we wstępie do publikacji Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Agnieszka Kłopotowska, menedżerka projektów FOB, koordynująca program Chapter Zero Poland.

Więcej: “Wspólna odpowiedzialność. Rola zarządzania środowiskowego”

Udostępnij