Przejdź do treści

Marzena Kolczyńska: Fundacja Dorastaj z Nami publikuje swój pierwszy Raport zrównoważonego rozwoju

Na zdjęciu Marzena Kolczyńska

Raport Fundacji to ważna publikacja, która kompleksowo podsumowuje działania organizacji z zakresu ESG – w szczególności w obszarze społecznym i ładu korporacyjnego, przygotowana w oparciu o wytyczneGRI (Global Reporting Initiative). Precyzyjnie określa problemy społeczne rozwiązywane przez Fundację, a także prezentuje strategię i misję, którymi kierujemy się w codziennej pracy. W raporcie Fundacja w przejrzysty sposób przedstawia systemowe podejście do pomocy udzielanej dzieciom strażaków, policjantów, ratowników medycznych czy żołnierzy poległych na służbie. Treść raportu powstała w wyniku konsultacji z kluczowymi interesariuszami.

– Długo zastanawialiśmy się, czy przy tak dużej liczbie realizowanych zadań powinniśmy opracować raport. Transparentność jest dla nas kluczowa, dlatego też nie mogliśmy podjąć innej decyzji. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi firmami, które mają obowiązek raportowania niefinansowego. Chcąc być dla nich wiarygodnym partnerem, oprócz poddawania się corocznemu dobrowolnemu audytowi finansowemu postanowiliśmy dodatkowo przygotować raport zrównoważonego rozwoju – mówi Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami.

Co może dać partnerom biznesowym nasz Raport?

Tworzenie raportu jest poprzedzone ankietą skierowaną do interesariuszy, którzy wskazują, czego chcieliby się dowiedzieć o organizacji. Partnerzy mają zatem możliwość wpływania na finalny kształt publikacji i uzyskania ważnych dla nich informacji. Dzięki temu otrzymują przejrzyste dane –pokazujące, że ich dotacje są odpowiedzialnie wydatkowane, co uwiarygadnia współpracę firmy z konkretną organizacją. Dodatkowo dane te mogą stanowić cenną wskazówkę w procesie oceny ryzyka związanego ze współpracą z fundacją. Co więcej, informacje zawarte w raporcie mogą być wykorzystywane w publikacjach tworzonych przez interesariuszy. 

Co zyskała Fundacja dzięki podjęciu raportowania?

Praca nad raportem porządkuje procesy wewnątrz organizacji i pokazuje nowe obszary do zagospodarowania – co możemy ulepszyć, aby działać jeszcze skuteczniej. Proces raportowania pozwolił nam spojrzeć na organizację z innej perspektywy i zweryfikować dotychczasowe działania. Dzięki współpracy z interesariuszami zyskaliśmy także cenne informacje dotyczące tego, jak postrzegana jest rola Fundacji oraz które aspekty naszej działalności są dla nich szczególnie ważne we współpracy z nami.

Jak przebiegał proces tworzenia raportu?

Nad publikacją pracowaliśmy prawie rok. Na cały proces złożyły się działania takie jak mapowanie kluczowych interesariuszy Fundacji, badanie istotności, wybór najważniejszych celów zrównoważonego rozwoju czy opracowanie wskaźników raportowania, bazujących na wytycznych GRI 4 i suplemencie dla organizacji społecznych.

Nieoceniona okazała się pomoc ekspertów z zewnątrz, szczególnie w zakresie prowadzenia warsztatów dla pracowników, wyznaczania wskaźników raportowania i formułowania wybranych wniosków tak, aby treść raportu była czytelna dla osób niezwiązanych z działalnością Fundacji. Nasi pracownicy brali udział w cyklu trzech specjalnie zainicjowanych warsztatów, w trakcie których m.in. przedstawili własne opinie, jak powinniśmy mówić o Fundacji i jakie informacje warto zawrzeć w planowanej publikacji. Był to istotny etap pracy nad raportem. Wspólnie zadbaliśmy również o to, aby uczynić publikację maksymalnie przyjazną dla czytelników i użyteczną. 

Podsumowując: pisanie raportu było dużym wyzwaniem, ale też pracą dającą ogromną satysfakcję. Zamierzamy wydawać raporty zrównoważonego rozwoju cyklicznie, każdego roku. 

Raport jest dostępny na stronie dorastajznami.org/raport-zrownowazonego-rozwoju.

Marzena Kolczyńska, manager ds. relacji z biznesem w Fundacji Dorastaj z Nami

Marzena Kolczyńska jest współautorką pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju FDzN. Na co dzień prowadzi działania w obszarze marketingu społecznie zaangażowanego i rozwija programy CSR we współpracy z partnerami Fundacji.

O Fundacji Dorastaj z Nami

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna w Polsce organizacja pozarządowa, która od blisko 12 lat inspiruje zróżnicowane grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów i medyków, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej. Fundacja dba również o budowanie etosu służb publicznych. Więcej informacji:dorastajznami.org.

Udostępnij