Przejdź do treści

Fundacja Orange z nowym programem edukacyjnym dla przedszkoli

Prawa dziecka przysługują każdemu z dzieci bez względu na płeć, pochodzenie, rasę czy wyznanie. Z uwagi na dynamiczne zmiany, jakie technologia wywiera na społeczeństwo, rolą dorosłych jest zadbanie o poszanowanie tych praw także w środowisku cyfrowym. Jest ono dziś integralną częścią życia najmłodszych, nawet jeśli sami nie używają urządzeń ekranowych. Fundacja Orange od września ruszy z programem edukacyjnym dla przedszkoli, aby przygotować najmłodszych do życia w społeczeństwie informacyjnym w sposób bardziej świadomy, uważny i dbając o swój dobrostan.

Według badań UKE za 2022 rok1, dzieci zwykle zaczynają korzystać z telefonu komórkowego mając 7- 10 lat. Niemal każde dziecko w tym wieku ma telefon typu smartfon (96,9%). Większość korzysta też z internetu (91,3 %). 23 % przygodę z siecią zaczyna, mając 5-6 lat. Jednocześnie od najmłodszych lat dorastają w świecie pełnym technologii. Dane te motywują do postawienia pytania, w jaki sposób dorośli, instytucje, organizacje, ustawodawcy powinni zadbać o respektowanie praw dziecka także w środowisku cyfrowym.

11 maja 2022 roku Komisja Europejska przyjęła nową strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci („Better Internet for Kids” BIK+). Zapewniła też, że podejmie działania, by każde dziecko było chronione, upodmiotowione i szanowane w internecie. W Polsce w przygotowaniu jest rządowy Ramowy Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, a ONZ także zwraca uwagę na te kwestie m.in. w Komentarzu Ogólnym nr 25 do Konwencji o prawach dziecka.

Istotną rolę w ochronie praw dziecka odgrywa edukacja zarówno dzieci, jak i dorosłych – rodziców, opiekunów, wychowawców – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange. Po wielu latach działania z tysiącem szkół w tym zakresie, widzimy potrzebę wsparcia także przedszkoli. Dlatego od września otworzymy nowy program MegaMisja dla Przedszkoli, skierowany do młodszych dzieci, ich rodziców i opiekunów – dodaje.

Scenariusze zajęć programu MegaMisja dla Przedszkoli, pozwolą nauczycielkom i nauczycielom porozmawiać z dziećmi m.in. na temat zasad bezpieczeństwa, ochrony prywatności, zdrowia, dbania o równowagę w codziennych aktywnościach, weryfikowania informacji i odróżniania ich od reklamy czy opinii. Wiele materiałów podejmuje temat empatii, wyrażania emocji, zaufania, czy poszanowania różnorodności i odporności na oceny. Wszystko to przygotowuje dzieci do odpowiedzialnego korzystania z technologii, z poszanowaniem swoich granic i potrzeb. Program będzie też źródłem wiedzy dla rodziców i opiekunów, otrzymają oni informacje, które pomogą wprowadzić domowe zasady ekranowe oraz rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w internecie. MegaMisja dla Przedszkoli realizowana będzie przy minimalnym wykorzystaniu narzędzi cyfrowych (dzieci nie będą korzystać z urządzeń), a zajęcia prowadzone będą poprzez zabawę i zadania ruchowe – wpisując się tym samym w potrzeby rozwojowe dzieci w tym wieku. Celem zajęć jest także tworzenie przestrzeni do współpracy wśród dzieci. Partnerami projektu Fundacji Orange są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej.

Świat się zmienia, a nasza codzienność i codzienność naszych dzieci to także środowisko cyfrowe. Technologia jest narzędziem do realizowania podstawowych potrzeb np. związanych z komunikowaniem się, czy edukacją – zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci. Zadaniem dorosłych jest natomiast zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa polegającego choćby na ograniczeniu treści, które nie są dostosowane do wieku, oraz wyposażenie w wiedzę i odpowiednie kompetencje, które umożliwią im bycie świadomymi członkami społeczeństwa informacyjnego – mówi Małgorzata Kowalewska, liderka programowa z Fundacji Orange.

Program MegaMisja dla Przedszkoli to kontynuacja misji Fundacji Orange, która od lat działa na rzecz edukacji i rocznie wspiera tysiące nauczycielek i nauczycieli w tym, by ciekawie i skutecznie uczyli najmłodszych, jak bezpiecznie i mądrze funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym. Programy fundacji kładą nacisk na naukę higieny cyfrowej oraz podkreślają wagę krytycznego myślenia w używaniu technologii. W ramach działań na rzecz praw dzieci, fundacja prowadzi monitoring ekspercki dot. praw i podmiotowości dziecka w środowisku cyfrowym i planuje wydanie raportu na ten temat. Jednoczy także w tym temacie środowisko ekspertów i ekspertek, w tym Radę Programową fundacji.

Udostępnij