Przejdź do treści

GOZ i łańcuch wartości w modelach operacyjnych i strategiach biznesowych

 W każdej sekundzie mojej wypowiedzi wjechały do oceanu dwie ciężarówki plastiku – tak podsumował swoje wystąpienie Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel UNOPS w Polsce, UN Global Compact Network Poland podczas trzeciego panelu sceny środowiskowej IV edycji Międzynarodowego Szczytu TOGETAIR, którego tematem była gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ).

Tempo produkowania odpadów jest bardzo wysokie, dlatego konieczna jest zmiana naszego modelu produkcji i konsumpcji dóbr. Jak idea gospodarki zamkniętego obiegu surowców i towarów zmienia nasz świat? Jak jakość regulacji wpływa na funkcjonowanie recyklingu i całej branży odpadowej? Jak zaangażować wszystkich uczestników obiegu w GOZ?

Andrzej Losor, Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, Górażdże podkreślił, że w branży cementowej ważne jest uważne planowanie całego łańcucha wartości. Dzięki temu można zminimalizować ilość odpadów produkcyjnych i jednocześnie wykorzystać je ponownie w procesie produkcyjnym. Zauważył również, że ważną rolę odgrywa zastosowanie technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji, które pomagają w procesie zarządzania i optymalizacji łańcucha wartości.

Anna Borys, Dyrektorka ds. korporacyjnych McDonald’s, przedstawiła inicjatywy, jakie podejmuje firma w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Zauważyła, że kluczowe jest dla nich zminimalizowanie ilości odpadów i wykorzystanie materiałów, które da się ponownie przetworzyć. McDonald’s wprowadza wiele rozwiązań związanych z recyklingiem i redukcją zużycia plastiku. Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie papierowych słomek zamiast plastikowych.

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy, Przedstawiciel UNOPS w Polsce, UN Global Compact Network Poland podkreślił, że zrównoważony rozwój i gospodarka obiegu zamkniętego są nie tylko kwestiami etycznymi, ale również przynoszą korzyści finansowe dla przedsiębiorstw. Zauważył, że wiele firm, które zdecydowały się na zastosowanie modelu GOZ, zyskało na reputacji, zdobyło nowych klientów i zwiększyło swoją rentowność.

Wszyscy uczestnicy panelu zgodnie podkreślali, że gospodarka obiegu zamkniętego to nie tylko kwestia ekologii i etyki, ale również przyszłościowej strategii biznesowej.

Dbanie o łańcuch wartości, minimalizacja odpadów i zastosowanie nowych technologii to kluczowe elementy, które pozwalają na osiągnięcie sukcesu biznesowego w długiej perspektywie czasowej.

Anna Borys, Dyrektorka ds. korporacyjnych McDonald’s, podczas debaty wskazała, że firma ma możliwość przetwarzania opakowań trudnych, takich jak powlekane folią czy zatłuszczone. Dzięki temu McDonald’s jest w stanie odzyskiwać z nich włókna papierowe i przetwarzać je na pełnowartościowe produkty. Obecnie firma przetwarza 500 ton opakowań miesięcznie i cały czas zwiększa tę pulę.

Jak zaznaczyła Anna Borys, w tym obszarze jest ogromna przestrzeń do innowacji. Firma pokazuje, że jest możliwe przetwarzanie opakowań trudnych i odzyskiwanie z nich wartościowych surowców. Wciąż próbuje różnych rozwiązań, aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność procesu recyklingu.

Jednym z wyzwań, przed jakim stają firmy, są trendy konsumenckie, takie jak sprzedaż na wynos.

Jednak zgodnie z wypowiedzią Kamil Wyszkowskiego, Dyrektora Wykonawczego, Przedstawiciela UNOPS w Polsce, UN Global Compact Network Poland, największym problemem jest brak skutecznego globalnego mechanizmu przetwarzania plastików. Według niego, 93% plastików, które gdzieś są, przepada, głównie na wysypiskach legalnych, pół legalnych lub nielegalnych w krajach o niższym poziomie rozwoju. Należy zatem podjąć działania, aby zwiększyć skuteczność systemu recyklingu, co wymagać będzie zmian w regulacjach dotyczących produkcji i przetwarzania plastików.

Kamil Wyszkowski podkreślił również, że efekt skali wpływa na cenę produktów, na przykładzie papierowych słomek czy folii rolniczej kompostowanej. W ramach Unii Europejskiej trzeba wypchnąć z rynku folię zanieczyszczoną lub sieci rybackie z plastiku. Warto zwrócić uwagę, że bardziej opłaca się porwaną wyrzucić niż wyłowić, co generuje straty środowiskowe. Należy je zakazać lub zwiększyć ich cenę, co może wymagać wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych.

Górażdże Cement S.A., najnowocześniejszy zakład produkcyjny cementu w Europie, jest liderem dekarbonizacji w branży. W 2030 roku firma planuje redukcję emisji dwutlenku węgla o 50% w porównaniu z rokiem bazowym, czyli 1950. Według Andrzeja Losora, członka zarządu i dyrektora rozwoju sprzedaży i marketingu Górażdże, to najbardziej ambitny cel w branży. Firma ma nadzieję zrealizować ten cel poprzez zastępowanie paliw kopalnych alternatywnymi źródłami energii, wykorzystanie zdekarbonizowanych surowców i transformację energetyczną.

W kontekście GOZ (gospodarki o obiegu zamkniętym), Ewa Janczukowicz-Cichosz, reprezentująca LPP, wskazała na problem recyklingu ubrań. Tylko 1% ubrań poddawanych jest temu procesowi, większość trafia do odpadów zmieszanych i w najlepszym przypadku jest spalana. Dlatego LPP postanowiło skupić się na rozwoju recyklingu poliestru, a w przyszłości planuje również recykling odzieży wielomateriałowej.

Anna Borys, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s, zwróciła uwagę na rolę konsumentów w budowaniu GOZ. Bez edukacji konsumentów nie ma obiegu zamkniętego, a świadomi konsumenci są filarem wielu działań budujących GOZ. Kamil Wyszkowski dodał, że edukacja jest kluczowa, aby osiągnąć zbiorową świadomość i ułatwić podejmowanie decyzji biznesowych z klientami, łańcuchem dostaw i decydentami.

Sławomir Golonka przyrównał działalność ekologiczną do pracy człowieka, który w wieku dwudziestu paru lat nie płaci do ZUSu na swoją emeryturę, ale na tych, co kiedyś na nią pracowali. Według Andrzeja Losora, kolejnym krokiem w budowaniu GOZ jest otwarcie instalacji do recyklingu betonu. Firma ma nadzieję na zaprzestanie zanieczyszczania gruzem lasów i jezior, co z pewnością przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

 

Udostępnij