Przejdź do treści

Grupa Agora ogłosiła Strategię ESG na lata 2023-2027

Grupa Agora przyjęła „Strategię ESG na lata 2023-2027”, która określa cele organizacji w obszarze klimatu i środowiska (E), ludzi i społeczeństwa (S), a także ładu zarządczego i praktyk biznesowych (G). Jako wydawca niezależnych mediów, prowadzący jednocześnie różnorodne projekty biznesowe, Agora w najbliższych latach chce działać m.in. na rzecz sukcesywnego zmniejszania śladu węglowego oraz dalszego wsparcia demokracji i wolności słowa, a także tworzyć atrakcyjne, otwarte na różnorodność miejsce pracy.  

 

Odpowiedzialność społeczna od zawsze była znakiem rozpoznawczym Agory. Obecnie – zważywszy na wyzwania współczesnego świata – nabiera ona nowego wymiaru jako ESG stając się integralną częścią planowania przyszłości organizacji. Dlatego zarząd Agory, wyznaczając kierunki biznesowe wszystkich segmentów, postawił na rozwój całej Grupy Agora prowadzony w sposób zrównoważony i zgodnie z nową, pierwszą w historii firmy Strategią ESG.

Podstawą do wyznaczenia kierunków strategicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju Grupy Agora na lata 2023-2027 była Agenda 2030 ONZ.

PRZYSZŁOŚĆ POD ZNAKIEM DEKARBONIZACJI I TRANSFORMACJI CYRKULARNEJ (E)

W ramach działań na rzecz środowiska naturalnego Agora planuje podjąć zintensyfikowane działania na rzecz zmniejszania swojego negatywnego wpływu na klimat, w szczególności poprzez mitygację emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w jak największym możliwym stopniu. W ten sposób chce przyczynić się do dekarbonizacji Grupy w całym łańcuchu wartości.

Dodatkowo, Agora planuje wdrożyć praktyki z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego (transformacji cyrkularnej) w tych segmentach biznesowych, w których ma to zastosowanie.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W MEDIACH I MIEJSCU PRACY (S)

Obszar społeczny to sfera, w której Grupa Agora – jako wydawca niezależnych mediów, od początku istnienia angażujący się w projekty na rzecz społeczeństwa – może w największym stopniu realizować działania na rzecz ESG. Firma zamierza to robić, kontynuując swoją misję edukacyjną, którą jest budowanie świadomości społecznej na tematy ważne z perspektywy etycznej, socjologicznej, politycznej, naukowej czy kulturowej, jak również dotyczące środowiska i klimatu. Jest to kluczowe zadanie mediów działających w szumie informacyjnym i w obliczu fake newsów. W tym celu Agora chce rozwijać partnerstwa i realizować kolejne projekty, w szczególności na rzecz edukacji medialnej i walki z dezinformacją, oraz działania na rzecz wolności słowa i pluralizmu mediów.

Jako pracodawca Agora stawia natomiast na rozwój zespołu i wsparcie różnorodności, zarówno w życiu społecznym, jak i miejscu pracy. W ramach strategii planuje m.in. wdrożenie programu wolontariatu pracowniczego, aby cała Grupa mogła angażować się w aktywności prospołeczne na szerszą niż dotychczas skalę.

TRANSPARENTNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNE PARTNERSTWO (G)

W obszarze praktyk z zakresu ładu zarządczego za priorytet Agora stawia sobie usystematyzowanie i rozwój systemu compliance w całej organizacji. Prócz tego planuje rozwijać partnerstwa biznesowe, a poprzez odpowiedzialne relacje z kontrahentami przyczyniać się do przestrzegania praw człowieka czy wymogów środowiskowych w łańcuchu dostaw.

Szczegółowe cele we wszystkich trzech obszarach, ze wskazanymi wartościami i punktami odniesienia, przedstawia pełna Strategia ESG Grupy Agora na lata 2023-2027, którą można znaleźć na stronie agora.pl/odpowiedzialny-biznes – LINK

Udostępnij