Przejdź do treści

Grupa Volkswagen opublikowała raport dotyczący odpowiedzialnej gospodarki surowcami

Zdjęcie z lotu ptaka na samochody ciężarowe w kopalni

Raport „Odpowiedzialne surowce” (Responsible Raw Materials Report) jest pierwszym tego typu opracowaniem w branży motoryzacyjnej. Jest on poświęcony środkom mającym na celu ograniczać zagrożenia dla praw człowieka i ochrony środowiska w szczególnie narażonych łańcuchach dostaw. 

Raport obejmuje 16 surowców wysokiego ryzyka, w tym materiały do produkcji akumulatorów, takie jak lit i kobalt. Często największe ryzyko dla praw człowieka i ochrony środowiska występuje w łańcuchu dostaw, czyli na poziomie, na którym sam producent samochodów najczęściej nie ma bezpośredniego wpływu. To sprawia, że przejrzystość i wdrażanie standardów jest szczególnie wymagające.

W nowym raporcie Volkswagen po raz pierwszy ujawnia listę hut wykorzystywanych w swoich łańcuchach dostaw cyny, tantalu, wolframu i złota, a także kraje ich pochodzenia. Ponadto producent samochodów wykorzystał rok 2021 do przygotowania precyzyjnych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju dla swoich dostawców – dotyczących m.in. skóry i kauczuku naturalnego.

W 2021 roku Grupa Volkswagen przyłączyła się do zobowiązania dotyczącego moratorium na wydobycie głębinowe, które stwarza potencjalnie poważne zagrożenia dla środowiska. Ponadto firma przyłączyła się do Globalnej Platformy na rzecz Zrównoważonego Kauczuku Naturalnego (GPSNR) i wsparła rozwój wymogów sprawozdawczych dla firm w łańcuchach dostaw kauczuku.

Kluczowa dla Grupy Volkswagen w 2022 roku jest współpraca z dostawcami w łańcuchu dostaw akumulatorów – od kopalni do ogniwa – by promować odpowiedzialne zaopatrzenie i wydobycie poprzez wdrożenie wiarygodnych systemów certyfikacji. W marcu 2022 roku Volkswagen dołączył do Inicjatywy na rzecz Odpowiedzialnego Górnictwa (IRMA) i zobowiązał się do stopniowego wdrażania standardów IRMA w swoich łańcuchach dostaw akumulatorów.

– Z jednej strony dajemy dobry przykład: W celu identyfikacji, oceny i ograniczania ryzyka związanego z prawami człowieka oraz zapewnienia odpowiedzialnego pozyskiwania surowców wdrożyliśmy specjalne systemy zarządzania. Z drugiej strony mamy wysokie oczekiwania wobec naszych partnerów biznesowych i dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju: kodeks postępowania dla partnerów biznesowych, ocena zrównoważonego rozwoju oraz mechanizm zgłaszania skarg i zażaleń. Pokonać globalne wyzwania oraz odnieść sukces w obszarze ochrony środowiska i praw człowieka możemy jedynie wtedy, gdy będziemy współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i naszymi partnerami biznesowymi w całym łańcuchu dostaw – powiedział Murat Aksel, członek zarządu Grupy Volkswagen, odpowiedzialny za zakupy.

Udostępnij