Przejdź do treści

III Kongres ESG – rekomendacje ekspertów dotyczące wyzwań ESG

ESG to przede wszystkim zmiana sposobu myślenia, fundamentem wszystkich komponentów ESG jest inkluzywność, walka o komponent „E” nie może odbywać się kosztem komponentu „S”, współpraca firm przy niektórych projektach ESG może zwiększać efektywność działań, łańcuch dostaw powinien łączyć się z łańcuchem wartości – to tylko nikła część rekomendacji dotyczących wyzwań związanych z wdrażaniem zasad ESG, które powstały podczas sesji inauguracyjnej III Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa”.

 

Otwarcie III Kongresu rozpoczęło się od przemówienia organizatorów, partnerów honorowych i wystąpienia gościa specjalnego: prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odczytania listu Marka Sawickiego, przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Nawet najdoskonalszy raport ESG – zgodny od strony formalnej z wytycznymi i standardami – powinien być jednocześnie odzwierciedleniem rzeczywistości, powinien być wyrazem realnej troski o poszanowanie praw człowieka, a nie tylko zbiorem górnolotnych deklaracji – podkreślił w swym wystąpieniu prof. Marcin Wiącek. RPO wyliczył szereg wyzwań, które się pojawiają, związanych z m.in. kwestiami uchodźców wojennych i klimatycznych, ageizmu czy osób z niepełnosprawnościami. Zaznaczył, że nie wolno choćby pośrednio wspierać reżimów, które rażąco gwałcą prawa człowieka. – Są pewne wartości uniwersalne, które powinny przeważać nad oczywistym dla biznesu dążeniem do maksymalizowania zysków – podkreślił RPO.

Poseł Marek Sawicki w swym wystąpieniu złożonym na ręce Urszuli Jóźwiak, Prezes Zarządu Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego zauważył, że „Świat stoi przed wieloma wyzwaniami, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych, dlatego konieczne jest wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju, dbałość o bioróżnorodność, promowanie pozyskiwania zielonej energii i konsekwentne dążenie do osiągnięcia globalnego celu zeroemisyjnego”. Poseł zaapelował m.in., aby zaniechać wezwań do ograniczenia produkcji żywności w Europie, bo to odbije się na ludności Afryki czy Azji i może zwiększyć kryzys uchodźczy.

W panelu zatytułowanym „Wyzwania ESG”, który 31 stycznia zainaugurował obrady III Kongresu ESG – Europa udział wzięli:

 • dr hab. Adam Niewiadomski, prof. ucz. Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Rolnego i Systemu Bezpieczeństwa Żywności
 • Piotr H. Skarżyński, Światowe Centrum Słuchu, Ekspert WHO
 • Przemysław Kulik, Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR, Lidl Polska
 • Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG, Grupa Żabka
 • Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia, Adamed Pharma S.A.
 • Filip Osadczuk, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG, PGE Polska Grupa Energetyczna

 

Uczestnicy debaty z dużym zainteresowaniem poznali wyniki styczniowego Raportu z Badania dla Instytutu ESG / III Kongresu ESG –Europa, przygotowanego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Raport dotyczył stosunku Polaków z zrównoważonego rozwoju i ESG. Z Raportu m.in. wynika, że Polacy mają jasną opinię o wyzwaniach z którymi musi mierzyć się współczesny świat. Trzy pierwsze miejsca zajęły: wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka (31 proc. wskazań), marnotrawstwo żywności 19 proc.) oraz bieda i nierówności społeczne (18 proc.).

Debatę poprzedziło wystąpienie lidera, Davida Evangelisty, Regional President & Managing Director, Special Olympics Europe Eurasia. W swym wystąpieniu David Evangelista zwrócił uwagę, że żyjemy w czasach, w których dzięki technologii wszyscy ludzie są ze sobą złączeni, lecz też w czasach, w których wszyscy jesteśmy rozłączeni, jeśli chodzi o relacje społeczne. – W czasach, w których mamy największy brak równowagi w tych relacjach, są jednocześnie momentem ogromnego potencjału do rozwoju – mówił. Zwrócił się z apelem, aby poszukiwać relacji z 5-6 milionami atletów, którzy uczestniczą w olimpiadach specjalnych na całym świecie. Jak stwierdził, osoby z niepełnosprawnościami od ponad pięciu dekad prezentują swoją postawą mądrość, której desperacko poszukuje świat. Przypomniał, że firmy mające politykę inkluzywną odnotowują większe dochody. – Nie znam takiej marki czy korporacji, która nie chciałaby lepszych wyników – stwierdził. – Zrównoważony rozwój jest możliwy tylko przez utrzymywanie międzyludzkich relacji. Jego zdaniem, inkluzywność jest podstawą całego ESG. – Nie może być ESG bez litery „M”, czyli „My”. My wszyscy, zjednoczeni, połączeni – podsumował.

Dyrektor Filip Osadczuk podkreślił, że dla PGE wszystkie składowe ESG są równie ważne a kwestie środowiskowe ściśle łączą się z społecznymi. Chodzi tylko o wyważanie proporcji. – Transformacja energetyczna jest idealnym przykładem jak E i S ze sobą współgrają. Przerysowując zdecydowanie – gdybyśmy wyłączyli natychmiast wszystkie elektrownie i ciepłownie węglowe, to nasi klienci nie mieliby prądu i energii cieplnej. Czyli stanęlibyśmy w obliczu wielkiego kryzysu społecznego – mówił. Z czego jasno wynika, że należy dbać o transformację energetyczną, ale sprawiedliwą, czyli taką, która nie może odbywać się kosztem społeczeństwa.

Prof. Adam Niewiadomski na przykładzie firm importujących z Ukrainy zboże w dużej części nie nadające się do spożycia stwierdził, że obserwujemy konflikt wartości. – Jaką wartość reprezentują te firmy? Czy mamy wartość „S”, bo chcą zbożem nakarmić społeczeństwo, czy wartość, której nie wymienia się w skrócie „ESG”, czyli wartość „P”, po angielsku „money”? – pytał. Podkreślił, że za tym pytaniem kryją się zmagania między taką wartość jak uczciwość, w której stawką jest życie i zdrowie ludzi, a pomiędzy wartością pieniądza. Ekspert stwierdził, że na razie przeważa wartość pieniądza, ale jesteśmy na dobrej drodze, aby – oparte na wartości uczciwości – zasady ESG mocniej zakorzenić w systemie produkcji żywności, bo dotyczy to bezpieczeństwa zdrowotnego. Zdaniem prof. Niewiadomskiego mamy też konflikt między unijnymi wymaganiami stawianymi rolnikom w kwestii produkcji żywności a możliwościami ich spełnienia.

Wszyscy mówimy o obowiązku raportowania, lecz ESG jest przede wszystkim zmianą sposobu myślenia o działalności firmy, o odpowiedzialności – podkreśliła dyrektor Katarzyna Dubno. Stwierdziła, że w branży farmaceutycznej odpowiedzialność od wielu lat wpisuje się w największym stopniu w komponent „S”. –Kluczem jest odpowiedzialność za dostępność leków – mówiła. Zdaniem ekspertki, pandemia i agresja Rosji przeciwko Ukrainie były lekcją dla wszystkich, bo zamknięte granice i przerwane łańcuchy dostaw uświadomiły, że bezpieczeństwo lekowe jest tak samo ważne jak bezpieczeństwo energetyczne czy militarne. W Polsce bezpieczeństwo lekowe było zapewnione dzięki krajowym producentom leków, takim jak Adamed Pharma, którzy odpowiedzialne zgromadzili zapasy substancji czynnych oraz leków niezbędnych do produkcji a krajowy łańcuch dostaw zadziałał bez zarzutu. Jednakże istnieje potrzeba zwiększenia skali wytwarzania substancji czynnych w Polsce i w Europie, bo łańcuchy dostaw spoza kontynentu mogą być niestabilne.

Prof. Piotr H. Skarżyński, nawiązując do koncepcji One Health, stwierdził, że ESG jest istotnym komponentem branży medycznej i farmaceutycznej. Lecz napięcie między „E” a „S” wynika ze specyfiki branży. – Branża medyczna i farmaceutyczna jest większym emitentem gazów cieplarniana niż branża lotnicza. Lecz 25 proc. elementów ESG to ogrzewanie i chłodzenie, które stosuje się w budynkach, w tym na salach operacyjnych – przypomniał. Przytoczył przykład centrum leczenia słuchu w Kajetanach, gdzie preferuje się sterylizację narzędzi wielorazowych, co jest kosztowne i energochłonne, w przeciwieństwie do narzędzi jednorazowych. Tylko że wtedy dochodzą ogromne koszty utylizacji narzędzi jednorazowych. – Uważam, że lepsze są narzędzia wielorazowe, lecz mamy nacisk używanie wielorazowych – stwierdził. Ekspert WHO ocenił, że tam gdzie jest to możliwe, firmy powinny ze sobą współpracować w zakresie ESG, bo zwiększa to efektywność działań, czyli jest korzystne dla wszystkich.

Aleksandra Robaszkiewicz zaznaczyła, że bezpieczeństwu zdrowotnemu służy profilaktyka zdrowotna, stąd sieć Lidl prowadzi działania edukacyjne zgodne z zaleceniami WHO, aby spożywać pięć razy dziennie porcje warzyw i owoców. Z kolei propagowanie lokalnych i regionalnych produktów żywieniowych jest odpowiedzią na wielkie wyzwania związane z łańcuchami dostaw czy emisją gazów cieplarnianych. Ekspertka stwierdziła, że rola biznesu polega na łączeniu odpowiedzialności z ekonomią, łączeniu łańcucha dostaw z łańcuchem wartości. Oceniła też, że wzrasta żywieniowa świadomość klientów, którzy coraz częściej sięgają po produkty zdrowsze nawet jeśli są droższe. – Dzięki współpracy z 800 dostawców w Polsce możemy oferować żywność bardzo jakościowo wysoką w bardzo niskich cenach. To jest misja, którą nasza sieć uznała za sztandarową – podkreśliła Aleksandra Robaszkiewicz.

Kwestie ESG dotyczą tego, jak skutecznie i długoterminowo zarządzać przedsiębiorstwem, aby wytwarzać wartość zarówno finansową, jak niefinansową oraz się nią dzielić – mówił dyrektor Rafał Rudzki. Przy czym komponent „S” to nie tylko dbałość o społeczeństwo, o lokalne społeczności czy prowadzenie akcji charytatywnych, lecz również o jakość produktów trafiających na sklepowe półki i o odpowiedzialny łańcuch dostaw, w tym sposób pozyskiwania surowców. Ważne jest też wzmacnianie odpowiedzialnych postaw kooperujących przedsiębiorców. Zdaniem dyrektora Rafała Rudzkiego, równie istotnym elementem jest rozwój technologii, angażowanie innowatorów i ośrodków badawczych w prace nad doskonaleniem produkcji żywności. Jednym z rezultatów jest oferowanie klientom zdrowej, zbilansowanej żywności i kształtowanie postaw zarówno konsumentów, jak i franczyzobiorców. – Komponent społeczny jest o wiele szerszy niż się powszechnie definiuje – skonkludował ekspert z Grupy Żabka.

Zdaniem dyrektora Przemysława Kulika, seria kryzysów obudziła społeczeństwa z letargu dobrobytu i uświadomiła, że nie tylko komponent „E” ale również związany z wielorakim bezpieczeństwem komponent „S” ma ogromną wagę. – To co grozi ESG, to oderwanie od realnych wyzwań. ESG nie może skończyć tylko w debatach i w świecie korporacji – mówił ekspert. Z jego rozmów z średnimi i małymi przedsiębiorcami wynika, że bardziej są przerażeni ESG i rzadziej dostrzegają tu szansę na rozwój biznesu. Jest więc wielkim wyzwaniem jak przełożyć ESG na praktykę gospodarczą i społeczną. Dyrektor Kulik, powołując się na przykład Stanów Zjednoczonych, przestrzegł też przed polityzacją ESG. – To powoduje, że temat ESG traci pozytywny impuls.

Duże zainteresowanie wszystkich uczestników III Kongresu wzbudziły też zaprezentowane po raz pierwszy wyniki raportu „Rola mediów w budowaniu świadomości na temat ESG”, przygotowanego przez agencję badawczą PSMM Monitoring & More. Dane są wynikiem monitoringu 5 mln źródeł internetowych i social media, 1100 tytułów prasowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych.

GŁÓWNE REKOMENDACJE LIDERÓW ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU – SESJA INAUGURACYJNA:

 • ESG to przede wszystkim zmiana sposobu myślenia
 • ESG to metoda strategicznego zarządzania organizacją i dzielenia się wartościami
 • Zrównoważony rozwój jest możliwy poprzez zrównoważone relacje międzyludzkie
 • Fundamentem wszystkich komponentów ESG jest inkluzywność
 • Walka o komponent „E” nie może odbywać się kosztem komponentu „S”
 • Komponent „S” jest najistotniejszym elementem z triady ESG
 • Szacunek do takiej wartości jak uczciwość jest warunkiem skuteczności działań ESG
 • Współpraca firm przy niektórych projektach ESG może zwiększać efektywność działań
 • Łańcuch dostaw powinien łączyć się z łańcuchem wartości
 • Komponent „S” należy traktować szerzej niż do tej pory
 • ESG musi odpowiadać na realne wyzwania

 

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/3-kongres-esg/

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerem Strategicznym jest: ORLEN.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith. Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, PwC, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT, Dobra Fundacja, Bio Planet, LONGI Solar oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska.

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

***

III Kongres ESG to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa (III ESG Congress – Europe – leaders of sustainable development) były przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum naszej uwagi postawione zostały sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że zapominamy o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – analizowaliśmy przez pryzmat zmian społecznych.

Udostępnij