Przejdź do treści

Instytut ESG

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny
Instytut ESG to zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance, czyli: środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Instytut jest głównym organizatorem Kongresu ESG – pierwszego okrągłego stołu poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup – od przedstawicieli rządu, biznesu, organizacji pozarządowych, po naukowców i reprezentantów najważniejszych mediów.

„I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” rozpoczął dyskusję o przyszłości ESG w Polsce, dzięki czemu polskie firmy mogły skuteczniej rozpocząć wdrażanie i realizowanie działań ESG, a instytucje publiczne przygotować warunki, by zrównoważony rozwój stał się dla polskiej gospodarki szansą na dynamiczny wzrost konkurencyjności i innowacyjności.

Ważnym elementem działań zespołu doradczo-analitycznego jest prowadzenie portalu RaportCSR.pl – jednego z najstarszych portali w Polsce (portal istnieje od 10 lat) zajmujących się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz platformy wiedzy oESG.pl, która skierowana jest zarówno do stawiających pierwsze kroki w tematyce ESG, jak również do tych, którzy mają tę tematykę w małym palcu. Pomysł powołania platformy wiedzy o ESG powstał podczas I Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG. Instytut wydaje także magazyn Raport ESG – pierwszy magazyn na polskim rynku, który porusza zagadnienia związane z ESG. Magazyn dostępny w prenumeracie, sieci Empik i eKiosk.

Zespół Instytutu organizuje także spotkania z ekspertami, webinary, szkolenia, konferencje, mające na celu promocję dobrych praktyk w biznesie i zasad zrównoważonego rozwoju.

Ludzie Instytutu ESG

Eksperci Instytutu

Zobacz z kim możesz współpracować w obszarze ESG. Znajdź wsparcie dla swojej organizacji.

Urszula Jóźwiak

ekspert Instytutu ESG, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego

Damian Kuraś

dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego

Piotr Dubno

ekspert Instytutu ESG, analityk finansowy

Elżbieta Stępień

ekspert Instytutu ESG, polska ekonomistka, polityk, przedstawicielka samorządu

Natalia Witkowska

ekspert Instytutu ESG, redaktorka naczelna portalu oESG.pl

Juliusz Bolek

dziennikarz, redaktor, wydawca, producent, od 1992 r. w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich

Bogusław Mazur

ekspert Instytutu ESG, publicysta, historyk, redaktor naczelny magazynu Raport ESG

Krzysztof Krystowski

ekspert Instytutu ESG, prezes Związek Pracodawców Klastry Polskie, wiceprezes European Clusters Alliance