Przejdź do treści

Jan Tabor: Tworzymy całościowy, ekologiczny, leśno-polny system

W jakim stanie są polskie lasy? Jakie są najważniejsze wyzwania dla lasów Państwowych w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi? Jaka powierzchnia Polski powinna być docelowo pokryta lasami? – o to zapytaliśmy Jana Tabora, Zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Lasów Państwowych, z którym się spotkaliśmy podczas drugiej edycji Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – Polska Wieś XXI.

Z wywiadu można się m.in. dowiedzieć, jaką rolę odgrywa zasadzanie drzew liściastych, w jaki sposób Lasy Państwowe dbają o zatrzymanie wody w lasach, dlaczego zwiększanie lesistości kraju jest bardzo potrzebne, jakie działania są podejmowane dla zwiększania powierzchni lasów.

Z dyrektorem Janem Taborem rozmawialiśmy po zakończeniu debaty pt. „Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe”. Była to jedna z debat, które odbyły się podczas drugiej edycji Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – Polska Wieś XXI. W Kongresie uczestniczyli ministrowie rolnictwa pełniący swą funkcję w kolejnych rządach ostatnich 30 lat, jak też liczni eksperci. Podczas wydarzenia uczestnicy dyskutowali nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed polskim rolnictwem.

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego była gospodarzem dwóch paneli: „Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe” oraz „Rolnicy i plantatorzy w obliczu wielkich zmian – przyszłość w kontekście światowej geopolityki”. Panele poprowadził Damian Kuraś, wiceprezes Fundacji, a także dyrektor Instytutu ESG.

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG były członkami Komitetu Honorowego Kongresu Polska Wieś XXI, a partnerami medialnymi wydarzenia były: oESG.pl, RaportCSR.pl i magazyn Raport ESG.

Udostępnij