Przejdź do treści

Juliusz Bolek: Niepełnosprawni to ważna sprawa

W Polsce żyje ponad 4.500.000 osób z niepełnosprawnościami. Wielu z nich nikt nie dostrzega. Bierze się to stąd, że nie każda niepełnosprawność jest widoczna „gołym okiem”. Mam wśród najbliższych kilkanaście osób, które maja orzeczoną niepełnosprawność starają się jednak tego nie ujawniać i dobrze im to wychodzi – podkreśla Juliusz Bolek, Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, ekspert Instytutu ESG.

 

Osoby z niepełnosprawnością występują we wszystkich grupach społecznych: dzieci, dorośli, seniorzy, pracujący. Są też takie osoby, których mało kto wie, ponieważ nie pojawiają się publicznie ponieważ mają wysoki stopień niepełnosprawności, który oznacza, że potrzebują stałej opieki, która wymaga zaangażowania opiekunów i pieniędzy potrzebnych na utrzymanie. W tych przypadkach potrzebna jest systemowa koncepcja wsparcia przez państwo polskie.

Dyskusja jak im pomagać trwa dziesięciolecia. Wiele z tych osób już nie żyje. Niemniej pojawiają się nowe. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami dowodzi dojrzałości społeczeństwa. Niemniej z pewnością w ich sprawie wykazywanej jest zbyt mało  empatii, a przede wszystkim realnej pomocy.

Instytut Biznesu świadom jest trudności budżetowych i tego, że kiedy brakuje pieniędzy trudno jest przeznaczyć je dla wszystkich potrzebujących. Niemniej eksperci organizacji dostrzegli rozwiązania, które można wprowadzić szybko. Będą one stosunkowo neutralne dla finansów publicznych, a nawet dla nich korzystne! Nie są to rozwiązania kompleksowe, ale każda ułatwienie i rozwiązanie, które pomaga osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom zasługuje na uwagę i rozpatrzenie. Dlatego Instytut Biznesu opublikował rekomendację dotyczącą poprawy sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Rekomendacja Instytutu Biznesu dotycząca poprawy sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów przewiduje, że opiekun osoby niepełnosprawnej, otrzymujący zasiłek z tego tytułu, nie powinien być ograniczany w zakresie podjęcia pracy zdalnej. To rozwiązanie pomostowe, jednak daje wielu opiekunom szansę na poprawę ich sytuacji oraz umożliwia uczestnictwo w rynku pracy. Co więcej, w efekcie ma pozytywny wpływ na sytuacje gospodarczą, ponieważ takie osoby poza opieka zaczynają  także świadczyć pracę zarobkową.

 Eksperci Instytutu Biznesu, w swojej rekomendacji, dotyczącej poprawy sytuacji materialnej osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów , uważają, że zasiłek opiekuńczy (świadczenie pielęgnacyjne), dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, powinien być waloryzowany co roku według wskaźnika kosztów utrzymania („cost of living index”), z uwzględnieniem ulg państwowych i osłon przypisanych osobom zamieszkującym wspólnie z osobami niepełnosprawnymi.

Instytut Biznesu stoi na stanowisku, że samorządy powinny wprowadzić procentowy parytet gwarantowanych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami z częściową niepełnosprawnością/opiekunów osób niepełnosprawnych, w skali odpowiadającej wielkości tychże samorządów. (Z tego obowiązku zwolnione byłyby sołectwa.)

Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

 

Juliusz Bolek jest ekspertem z zakresu zarządzania, promocji i komunikacji. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi własną działalność pod marką Ars PR. Od 1987 roku pracował jako dyrektor, doradca zarządu, członek zarządu i członek rad nadzorczych w instytucjach oraz spółkach prawa handlowego, zatrudniających od 2 do 20.000 osób. Juliusz Bolek posiada m. in. certyfikat, przyznany przez Polski Instytut Dyrektorów, „w uznaniu za postawę i działania wyróżniające się najwyższymi standardami Corporate Governance i wartościami etycznymi w biznesie”. Od 2011 roku jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie „Finansista Roku”.

Juliusz Bolek jest wykładowcą Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (MBA), Społecznej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Promocji i Instytutu Audytu i Ewaluacji. W prowadzonych przez siebie zajęciach wykorzystuje praktyczną wiedzę jaką zdobył w pracy zawodowej. Autor książek: „Adwokaci w walce o sprawiedliwość”, „Lekarze w walce o zdrowie”, prac z zakresu socjologii: „Studenci ’86 – postawy”, „Młodzi twórcy ’87” oraz wielu artykułów naukowych. Juliusz Bolek jest ekspertem Instytutu ESG oraz uczestniczy m. in. w pracach kapituły konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, oraz jury konkursu „Luksusowa Marka Roku”.

Udostępnij