Przejdź do treści

KPMG – konieczny alians cyberbezpieczeństwa i ESG

Obecnie firmy stoją przed wyzwaniami związanymi z jednoczesnym spełnianiem celów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) oraz zapewnianiem niezawodnych środków działania w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Odzwierciedla się to również w działaniach organów regulacyjnych, które zaczęły wymagać szybkiego i kompleksowego powiadamiania o incydentach oraz kontrolowania stopnia dojrzałości organizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

 

W globalnym raporcie KPMG „Cybersecurity in ESG” poruszony został temat korzyści płynących z odpowiedniego zarządzania działaniami związanymi z ESG i cyberbezpieczeństwem. Wg ekspertów KPMG zintegrowane podejście w tych obszarach może chronić dobrostan organizacji, zabezpieczać jej przyszłość oraz wspierać dbałość firmy o interesy klientów i partnerów biznesowych.

Cyberbezpieczeństwo i ESG – konieczny alians

  • W obecnych czasach widoczna jest rosnąca presja w stosunku do firm w zakresie wykazywania przejrzystości i zaangażowania w działania zarówno z obszaru cyberbezpieczeństwa, jak i ESG.
  • Poprzez odpowiednie zaadresowanie ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem w kontekście ESG, firmy mogą zabezpieczyć swoje operacje, klientów oraz reputację, jednocześnie spełniając społeczne i środowiskowe zobowiązania.
  • Firmy powinny inwestować w zrównoważone rozwiązania technologiczne, aby zmniejszyć wpływ na środowisko i zminimalizować ryzyko cyberataków.

Więcej: Cybersecurity in ESG (kpmg.com)

Udostępnij