Przejdź do treści

Ład korporacyjny i ESG są kluczowe dla przyszłości przedsiębiorstw – eksperci podczas warsztatu I Kongresu ESG

Konferencja online

Obecnie firmy odchodzą od odgórnego ustalania misji i wizji przedsiębiorstwa. Firma może skutecznie konkurować i rozwijać się na globalnym rynku tylko wtedy, gdy cały tworzący ją zespół podziela wartości i kierunek działania przedsiębiorstwa. Organizacje, które budują swój ład korporacyjny w oparciu o tak stworzony system wartości mają zdecydowanie większą szansę na sukces – podkreślali eksperci, uczestniczący w warsztacie „Ład korporacyjny i zarządzanie w optyce ESG” zorganizowanym przez Instytut ESG.

Warsztat był kolejnym z cyklu wydarzeń, będących kontynuacją I Kongresu ESG, ogólnopolskiego spotkania liderów ESG, przedsiębiorców i decydentów, które odbyło się 26 stycznia bieżącego roku. Celem warsztatów eksperckich jest uszczegółowienie i dopracowanie rekomendacji Kongresu w zakresie wdrożenia ESG w Polsce.  Efektem będzie łatwo dostępna dla przedsiębiorców i decydentów wiedza, zgromadzona na internetowej platformie – www.oESG.pl.

W spotkaniu wzięli udział: dr Piotr Kaczmarek-Kurczak – ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Bogusław Mazur – ekspert Instytutu ESG, sekretarz redakcji portalu RaportCSR.pl oraz Filip Osadczuk – Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, Szef Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju w PGE Polskiej Grupie Energetycznej . Debatę poprowadził Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG.

 Ład korporacyjny w firmie powinien wynikać z uzgodnionego wewnątrz organizacji systemu wartości

– Ład korporacyjny to podstawa funkcjonowania dużego przedsiębiorstwa, takiego jak PGE – to wewnętrzne procedury, zasady współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami firmy. Ład korporacyjny ma także znaczenie w budowaniu wiarygodności organizacji, która właśnie poprzez ustalanie i przestrzeganie określonych zasad, prezentuje na zewnątrz swoje wartości. Przedsiębiorstwo jest na tej podstawie oceniane przez swoich interesariuszy, a także przez inwestorów, w tym tych największych – wyjaśnił Filip Osadczuk z PGE.

Filip Osadczuk zauważył także, że istnieje pewna geograficzno-kulturowa zależność w postrzeganiu ESG, które w Polsce utożsamia się często z działaniami na rzecz klimatu, środowiska. Jednak im dalej na zachód, tym bardziej zasady corporate governance zyskują na znaczeniu.

Na jakim etapie rozwoju firmy wprowadzać ład korporacyjny?

W opinii dr. Piotra Kaczmarek-Kurczaka, najlepiej na jak najwcześniejszym etapie rozwoju firmy, rozwijać ją już w oparciu o ład korporacyjny. Wtedy, gdy firma jest mniejsza, jest po prostu najłatwiej. Dla wielu przedsiębiorców, którzy już zbudowali swoje firmy od podstaw, wielkim wyzwaniem jest odejście od mikrozarządzania – od bycia obecnym w każdym obszarze działania firmy. Rozwój przedsiębiorstwa wymaga oddania części sterów w ręce profesjonalnych pracowników, którzy w działaniach powinni kierować się ładem korporacyjnym przedsiębiorstwa. Zarządzanie poprzez wartości jest ważne w budowaniu elastyczności firmy, łatwiejszego reagowania na zmiany. Kluczowe wartości spajają firmę, zbudowanie wzajemnego zaufania daje pracownikom więcej wolności i usprawnia i uelastycznia procesy.

Zdaniem eksperta Platformy Przemysłu Przyszłości, istnieją dwie metody określania wartości, na których zbudować można firmowy ład korporacyjny.

– Pierwszy to budowa wartości od dołu, w toku dyskusji pracowników, jednak w Polsce popularniejsza jest metoda top down, gdy właściciel decyduje o wartościach. Takie podejście jest bardziej naturalne dla twórców firm, którzy na początku traktują przedsiębiorstwo jako przedłużenie siebie. Bliższe ideałowi jest jednak określenie misji i wizji organizacji na drodze konsensusu pomiędzy managementem, pracownikami a właścicielami, podkreślił dr. Kaczmarek-Kurczak.

Bogusław Mazur, ekspert portalu RaportCSR.pl zaznaczył, że misja, wizja i wartości są jak busola, kompas dla przedsiębiorstwa. Muszą być bardzo dobrze przemyślane. Ekspert podkreślił też, że właściwie określone wartości pomagają firmie w sytuacjach kryzysowych, umożliwiając szybszą reakcję i dobranie odpowiednich działań.

Wpisane w dokumentach wartości firmy muszą pokrywać się z rzeczywistością, muszą być podzielane przez ludzi tworzących przedsiębiorstwo, niezależnie, czy będą dotyczyć kwestii środowiskowych czy społecznych. Oba te obszary dotykają pracowników bezpośrednio, jeśli będą oni widzieć, że firma nie traktuje tych zobowiązań poważnie, wpłynie to negatywnie na organizację. Z drugiej strony skupienie się wokół wartości ważnych dla zespołu sprawia, że firma może czerpać z potencjału identyfikacji pracowników z jej działalnością.

Cały czas jednak przedsiębiorców trzeba przekonywać do takiego podejścia, co nie zawsze jest łatwe. Skupieni na prowadzeniu działalności, nie zawsze dostrzegają korzyści i głęboki sens posiadania odpowiedniego ładu korporacyjnego. Z przedsiębiorcami warto mówić językiem korzyści. Pokazywać, że włączanie i różnorodność (Diversity & Inclusion) w organizacji, przynosi wymierne korzyści, np. ma bardzo dobry wpływ na efektywność, zaznaczył Bogusław Mazur.

Warto, by przedsiębiorcy sięgali po wiedzę ekspertów i inspirowali się przykładami z rynku

Wśród firm następuje odwrót od pojęcia misji czy wizji jako pustych słów. Coraz częściej zastępuje je określanie kluczowych działań, co ma być bardziej efektywne w wymiarze operacyjnym.

– Dla PGE kluczowe wartości to partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność. Rozumiemy je przez pryzmat naszych zadań. Partnerstwo oznacza naszą otwartość. Rozwój – doskonalenie się, odpowiedzialność to bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważony rozwój – podkreślił Filip Osadczuk.

Uzgodnione zasady muszą wynikać z warunków biznesowych, nie mogą być martwym papierem, ocenił Bogusław Mazur. Cynizm organizacyjny – sytuacja, gdy organizacja nie postępuje według zasad, które rzekomo wyznaje, wiąże się to z poważnymi konsekwencjami, dodał dr. Kaczmarek-Kurczak.

REKOMENDACJE EKSPERTÓW – UCZESTNIKÓW WARSZTATU „ŁAD KORPORACYJNY I ZARZĄDZANIE W OPTYCE ESG”

Warto wdrażać ład korporacyjny na możliwie jak najwcześniejszym etapie rozwoju organizacji, to ułatwi przedsiębiorstwu rozwój zgodny z już określonymi zasadami.

Firmy które nie wdrożą ESG, ładu korporacyjnego stracą szansę nie tylko na dalszy rozwój, ale być może także na przetrwanie. ESG jest przejawem racjonalności biznesowej.

Warto, by przedsiębiorcy wdrażając ESG sięgali po wiedzę ekspertów i inspirowali się przykładami z rynku.

Od pracowników nie kupujemy ich czasu pracy, ale ich wkład – skuteczność i zaangażowanie. Do tego kluczowe są odpowiednie zasady działania organizacji – ład korporacyjny oraz ESG.

Należy wspierać inicjatywy związane z różnorodnością, ale wprowadzanie twardych parytetów nie wydaje się być skuteczne.

Warto mówić do przedsiębiorców językiem korzyści. Pokazywać, że włączanie i różnorodność (D&I) w organizacji, przynosi wymierne korzyści, np. ma bardzo dobry wpływ na efektywność.

Partnerem strategicznym warsztatu była Platforma Przemysłu Przyszłości.

Platforma Przemysłu Przyszłości to organizacja, której celem jest budowa przemysłu 4.0 w Polsce. Inicjatywa udziela wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz rozwija kadry przedsiębiorstw. Organizuje szkolenia i promuje nowatorskie rozwiązania z obszarów: inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa. Platforma Przemysłu Przyszłości pomaga w procesie modernizacji i transformacji biznesu, tak aby krajowe firmy stawały się jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym. PPP jest fundacją skarbu państwa nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Portal Platformy Przemysłu Przyszłości: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/

Organizatorem I Kongresu ESG oraz warsztatów jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Współorganizatorami są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

Udostępnij