Przejdź do treści

Lafarge rozpoczyna kolejną edycję konkursu Wspólnie dla Regionu

Fundacja Lafarge WSPÓLNIE rozpoczyna kolejną edycję konkursu grantowego Wspólnie dla Regionu. Program przeznaczony jest dla społeczności zamieszkujących w okolicach zakładów Lafarge w Polsce. Każda z inicjatyw ma szansę na otrzymanie grantu w wysokości 20 tys. zł. Do konkursu można zgłaszać pomysły na ochronę środowiska naturalnego, promocję postaw prozdrowotnych lub rekreacyjno-sportowe wykorzystanie wspólnej przestrzeni dostępnej dla mieszkańców. W poprzednich edycjach z konkursu grantowego Wspólnie dla Regionu sfinansowano 78 projektów o łącznej wartości ponad 1 mln zł, z których skorzystało łącznie ok. 90 tys. beneficjentów.

 

– Dla Lafarge jednym z najważniejszych celów biznesowych jest zrównoważony rozwój. Musimy mieć świadomość, że działania w tym obszarze zaczynają się nie podczas planowania strategii biznesowych, ale od współpracy małych społeczności i współodpowiedzialności biznesu na poziomie lokalnym – mówi Xavier Guesnu, prezes zarządu Lafarge w Polsce. – Wsłuchujemy się w potrzeby okolicznych mieszkańców, by dzięki temu lepiej je rozumieć i długofalowo współpracować w działaniach, które poprawiają jakość ich życia.

Dzięki inicjatywie Wspólnie dla Regionu w gminach, w których Lafarge prowadzi działalność oraz ich okolicach zrealizowano wiele projektów służących edukacji w zakresie ochrony środowiska, a także rekreacji i integracji lokalnych społeczności. Jedną z inicjatyw była „Edukacyjna Ecoprzyczepa” Fundacji Cadmus, czyli stworzenie ekologicznej przyczepy kempingowej zasilanej energią odnawialną – panelami solarnymi i generatorem wiatrowym która będzie służyła do edukacji na temat odnawialnych źródeł energii.

Ze wsparcia programu korzystają liczne placówki edukacyjne i w całej Polsce, takie jak Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie realizująca projekt „Bioszkoła”,  Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie, przy którym powstał Eko-ogród czy też Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, w którym działa Pracownia Bioróżnorodności. Granty wspomogły również działalność Stowarzyszenia Nasza Dobra Szkoła z siedzibą w Katowicach czy Fundacji Kultura Trakcja z Lubonia.

– W czterech ostatnich edycjach konkursu Wspólnie dla Regionu zgłoszono ogółem 1448 projektów. Dotychczas przeprowadzone inicjatywy pomogły mieszkańcom gmin skupionych wokół zakładów Lafarge w realizacji celów edukacyjnych, jak i modernizacji obiektów dla dzieci oraz miejsc do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu – mówi Zuzanna Tkacz, Specjalista ds. Projektów Fundacji Lafarge WSPÓLNIE.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także szkoły, przedszkola oraz instytucje kultury. Wnioski można składać za pomocą formularza elektronicznego na stronie www.fundacjawspolnie.pl do 19 marca 2023 roku.

Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi 3 kwietnia 2023 roku. Informacja o projektach, które uzyskają grant będzie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Lafarge WSPÓLNIE – oraz na profilu Facebook https://www.facebook.com/FundacjaWspolnie/.

Udostępnij