Przejdź do treści

Monitor ESG – zaledwie 8% badanych Polaków rozumie pojęcie ESG

Czterech na pięciu polskich respondentów (82%) uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku, wynika z globalnego raportu SEC Newgate ESG Monitor. Wśród najgorzej ocenianych branż w kontekście ESG znajdują się w Polsce: górnictwo i surowce (4.8), przemysł lotniczy (5.2) i przemysł chemiczny (5.2) Zaledwie 8% badanych stwierdziło, że dobrze rozumie termin ‘ESG’, a 22% co prawda słyszało o tym terminie, ale nie jest pewne, co dokładnie oznacza.

SEC Newgate ESG Monitor to globalne badanie przeprowadzone na ponad dwunastu tysiącach respondentów z 12 krajów. Głównym celem raportu jest monitorowanie świadomości i zainteresowania kwestiami ESG, szczególnie w kontekście zachowań konsumentów, ich postrzegania działań rządów i firm oraz postaw i aktywizmu w kwestiach ESG. W tegorocznej edycji raportu po raz pierwszy badaniem objęto również Polskę.

– Druga edycja SEC Newgate ESG Monitor pokazuje, że działania w kwestiach ESG są koniecznością dla firm na całym świecie. ESG, pomimo globalnych problemów geopolitycznych, pozostaje kluczowym zagadnieniem naszych czasów. Ludzie, szczególnie młodsze pokolenia, oczekują, że środowisko biznesowe wykorzysta swoje zasoby i możliwości do wprowadzania pozytywnych zmian i rozwiązywania kluczowych problemów, takich jak zmiany klimatyczne i nierówności społeczne – powiedział Fiorenzo Tagliabue, założyciel i CEO Grupy SEC Newgate.

Ubiegłoroczny, inauguracyjny SEC Newgate ESG Monitor, uwidocznił rosnące oczekiwania społeczeństw wobec rządów i biznesu w kwestiach ochrony środowiska, spraw społecznych i lepszego regulowania ładu korporacyjnego (ESG). Tegoroczne wyniki odzwierciedlają natomiast obawy związane z wojną na Ukrainie, skutkami pandemii, rosnącymi cenami energii, dużym skokiem inflacji, a także rosnącymi kosztami życia.

Nieco mniej niż połowa (46%) wszystkich ankietowanych w ramach badania SEC Newgate ESG Monitor oceniła pozytywnie przyszłość swojego kraju. Wśród tych nieco pesymistycznych perspektyw globalnych widać wyraźne różnice między 12 badanymi krajami, przy czym Polacy są tu najbardziej pesymistyczni: 82% ankietowanych uważa, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. Jest to najwyższy negatywny wynik wśród wszystkich państw.

W wynikach szczególnie wyraźnie wyłania się wniosek, że pomimo ekonomicznych i geopolitycznych wstrząsów ostatniego roku, społeczeństwa na całym świecie nadal zdecydowanie oczekują podejmowania działań w zakresie ESG. Większość konsumentów uważa, że koszty ich wdrażania powinny ponosić rządy i korporacje. Mimo to, znaczna część z nich byłaby gotowa (przynajmniej deklaratywnie) płacić więcej za usługi i produkty firm, które wykazują lepsze wyniki w zakresie ESG. Ankietowani uważają, że działanie firm jest dużo ważniejsze od ich osobistych wysiłków, co przekłada się na podejmowane przez nich decyzje zakupowe.

Szczególny wpływ na postrzeganie wyników spółek w zakresie ESG mają kwestie związane z ochroną środowiska. Jako najważniejsze uznało je 17% wszystkich respondentów, przy czym w Polsce aż 34% wszystkich badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się zmiany klimatyczne (11% na świecie i tylko 1% w Polsce) oraz warunki i płace pracowników (7% na świecie, w Polsce 10%).

 Najwyższe wyniki w zakresie ESG na poziomie światowym otrzymały sektor opieki zdrowotnej, supermarkety i branża edukacyjna oraz szkoleniowa. Tuż za nimi znalazły się technologia i telekomunikacja, rolnictwo oraz hotelarstwo. Najniższe noty otrzymały przemysły chemiczny i górniczy. W Polsce najlepiej oceniane branże w kontekście ESG to platformy zakupowe (marketplace) oraz e-commerce, następnie technologia i telekomunikacja, a także usługi bankowe i finansowe.

 Wiedza społeczności na temat działań ESG i wyników firm w tym zakresie jest jednak nadal ograniczona – uczestnicy badania zgłaszali mniejsze niż przeciętne poczucie bycia poinformowanym. Największą satysfakcję w związku z dostępem do informacji czuli respondenci ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru i Hongkongu, natomiast wszystkie badane europejskie kraje wskazują na deficyt informacji. Wynik dla Polski to 4,4 na 10, w Szwecji jest to 3,5, a w Niemczech 3,7.

Udostępnij