Przejdź do treści

Nagrody Karty Różnorodności rozdane

1 grudnia, podczas uroczystej gali w Warszawie, po raz pierwszy wręczono Nagrody Karty Różnorodności – wyróżnienia przyznawane pracodawcom wspierającym różnorodność, równość i inkluzję. Do konkursu zgłoszono 164 inicjatywy podejmowane przez firmy, samorządy i organizacje pozabiznesowe. Organizatorem plebiscytu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce.

Pierwsza edycja Nagrody Karty Różnorodności została przeprowadzona z okazji obchodów 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce. To inicjatywa prowadzona pod egidą Komisji Europejskiej w 26 krajach. Ideą Karty Różnorodności jest dobrowolne zobowiązanie przyjmowane przez pracodawców do zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, a także do upowszechniania wartości związanych z zarządzaniem różnorodnością, równością i włączaniem (ang. DEI – diversity, equity, inclusion).

– Programy i projekty nagrodzone w konkursie Karty Różnorodności dotyczą ważnych społecznie wyzwań, w których rozwiązanie angażują się firmy, samorządy, organizacje pozarządowe czy instytucje kultury, wychodząc poza prawne zobowiązania. To pomysły innowacyjne, długofalowe i często odważne, stanowiące inspirację dla innych organizacji, wzmacniające te obszary, w których system nie działa w Polsce w sposób wystarczający. Pokazujące świadomość i wrażliwość społeczną ich inicjatorów, ale też to, że nawet małe organizacje mogą zmieniać naszą rzeczywistość – skomentowała Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca Jury konkursu.

Biznes, samorządy i organizacje na rzecz różnorodności

Do konkursu zostały zgłoszone 164 inicjatywy. Każdy podmiot mógł zgłosić dowolną liczbę inicjatyw w jednej z trzech kategorii głównych: DEI w biznesie, DEI w samorządach i DEI w organizacjach pozabiznesowych.

Firmy zgłosiły łącznie 114 inicjatyw, samorządy 22, a pozostałe organizacje (m.in. NGO, uczelnie wyższe, instytucje publiczne) 28 inicjatywy. Najwięcej podjętych przez siebie działań na rzecz różnorodności, równości i inkluzji zgłosił Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (aż 19 inicjatyw). Udział w konkursie wzięło łącznie 85 podmiotów (firm, samorządów i organizacji).

 

 

WYNIKI

Kategoria: DEI w biznesie

podkategoria: partnerstwo 

miejsce I: Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, Bank BNP Paribas

wyróżnienie: Dziewczyny w grze, CD PROJEKT RED

podkategoria: aktywizm korporacyjny 

miejsce I: nagrody nie przyznano

wyróżnienie: Happy Parents, Philip Morris w Polsce

podkategoria: odpowiedź na potrzeby osób uchodźczych

miejsce I: Pomoc Ukrainie, Grupa LUX MED

podkategoria: wolontariat pracowniczy

miejsce I: mBank pomaga ofiarom wojny w Ukrainie, mBank S.A 

wyróżnienie: nie przyznano

podkategoria: nowatorskie podejście

miejsce I: Program „Diversity Tracker”, TVN WARNER BROS. DISCOVERY

wyróżnienie: CzekoSprawni, LOTTE Wedel sp. z o.o.

Kategoria: DEI w sektorze pozabiznesowym

miejsce I: Inicjatywa „Mamy –Mamom”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

wyróżnienie: Kampania społeczna #NieMamWątpliwości, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Kategoria: DEI w samorządach

miejsce I: Standardy przyjaznej obsługi osób LGBT+ w obszarze pomocy społecznej, psychologicznej i obsługi klienta, Urząd Miejski w Gdańsku

wyróżnienie: Fabryka Aktywności Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi

 

Nagroda specjalna

Nagrodę specjalną za strategiczne i długofalowe wsparcie rozwoju Karty Różnorodności w Polsce otrzymała firma Orange Polska – opiekun polskiej Karty Różnorodności.

Udostępnij