Przejdź do treści

NGO mówią sprawdzam!

Jeśli spytamy firmę, czy współpracuje z sektorem non-profit, w wielu przypadkach usłyszymy odpowiedź twierdzącą. Jednak, czy realizację projektu od przypadku do przypadku lub przekazanie środków na dany cel możemy tak nazwać? Niestety w wielu sytuacjach właśnie tak wygląda wspomniana współpraca. Można w łatwy sposób zweryfikować jakie jest podejście firmy do organizacji pozarządowych, chociażby sprawdzając czy na mapie interesariuszy znalazło się miejsce dla NGO.

 

Fundacja Pro NGO przy wsparciu Rady merytorycznej opracowała rozwiązanie dla środowiska biznesowego, mowa tu o Certyfikacie Dostępny Biznes. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i otwartości firmy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz wsparcie sektora prywatnego w tym obszarze, poprzez usystematyzowanie działań wewnątrzfirmowych.

 

W realizację projektu zaangażowało się kilkunastu przedstawicieli środowiska biznesowego, który tworzą Radę merytoryczną i pełnią funkcję doradczą w projekcie. Członkowie Rady bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy zaopiniowali założenia oraz formułę i metodologię procesu certyfikacji zaproponowaną przez Fundację Pro NGO. Rada stanowi wsparcie dla projektu, buduje społeczność Dostępnego Biznesu, uczestniczy w spotkaniach ewaluacyjnych oraz dba o to, aby certyfikowane podmioty otrzymały rozwiązania, które realnie odpowiadają na ich potrzeby.

 

– Postanowiłam zostać Członkiem Rady merytorycznej ponieważ współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi jest dla mnie niezwykle ważna w kontekście tworzenia lepszego świata. Bycie członkiem Rady daje mi możliwość wspierania firm w realizowaniu misji społecznej, a organizacji pozarządowych w budowaniu efektywnych partnerstw projektowych. Wspólnie możemy tworzyć rozwiązania, które pomogą rozwiązywać problemy, wyzwania społeczne i ekonomiczne, minimalizować nierówności i wspierać najbardziej potrzebujących. Ważne jest aby się do tych działań dobrze przygotować, a dzięki inicjatywie Pro NGO teraz firmy mogą otrzymać wsparcie w postaci Dostępnego Biznesu – mówi Dagmara Kołodziejczyk, Prezes Zarządu, Together Consulting, Członek Rady merytorycznej.

 

Dlaczego to jest takie istotne? Po co firmom rozwiązania i procedury, które dedykowane są organizacjom pozarządowym? Fundacja Pro NGO szkoli, edukuje organizacje pozarządowe oraz przygotowuje je do podjęcia współpracy z sektorem prywatnym. Organizacje pozarządowe są coraz bardziej świadome, chcą partnersko współpracować z biznesem, podejmują wysiłek, rozwijają się i wychodzą z inicjatywą, jednak to nie zawsze wystarczy. Biznes również musi być gotowy na taką współpracę! Fundacja Pro NGO zdiagnozowała kilka kluczowych problemów, najważniejsze z nich to: brak skutecznego nawiązania kontaktu z firmą; traktowanie propozycji współpracy jak oferty handlowej i odrzucanie jej bez rozpatrzenia; brak wiedzy i świadomości kim są organizacje pozarządowe oraz jak współpraca z takim podmiotem może wpłynąć na pracowników firmy i realizację jej celów biznesowych. Na te problemy odpowiada Certyfikat Dostępny Biznes.

 

– Otwarcie się na współpracę może pomóc firmie i jej pracownikom, nie mam tu na myśli wyłącznie uporządkowanie zadań, czy posiadanie procedur, które również są istotne ale zmianę mentalną, to ona jest najważniejsza i to od niej zależy sukces i powodzenie każdej inicjatywy – mówi Natalia Janikowska, Członek Zarządu, Fundacja ENEA, Członek Rady merytorycznej. Uświadamiając sobie jak ważne są działania społeczne oraz budowanie relacji z NGO w oparciu o partnerskie relacje możemy wywierać realne zmiany, wspólnie rozwijać się i wspierać naszych partnerów – kontynuuje Janikowska.

Fundacja Pro NGO stworzyła rozwiązanie, które da firmie narzędzia i wiedzę, jak potencjał trzeciego sektora przekuć w wartościową współpracę. Certyfikat Dostępny Biznes zwiększy liczbę dopasowanych i jakościowych propozycji współpracy, uporządkuje procesy, zoptymalizuje czas potrzebny do obsługi zapytań od NGO i zapewni pracownikowi większy komfort pracy. Korzyści osiągnie również organizacja pozarządowa poprzez skrócenie ścieżki kontaktu i poprawę jakości obsługi.

 

Czy Twoja firma jest gotowa na współpracę z NGO?

Organizacje pozarządowe mówią „sprawdzam”. Często rozmawiamy o dojrzałości i kompetencjach sektora non-profit, jednak zapominamy spytać, czy druga strona jest przygotowana. Wiele firm nie posiada wyznaczonej osoby do kontaktu z przedstawicielem organizacji pozarządowej, jeśli już taka osoba istnieje, trudno znaleźć do niej kontakt. Pracownicy nie zawsze mają świadomość do kogo kierować takie zapytania i mylnie przekierowują je do niewłaściwej osoby. Kolejną przeszkodą na drodze do skutecznej współpracy to brak procedur, standardów czy procesów jak obsłużyć takie zapytanie.

 

Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy faktycznie jesteśmy otwarci na współpracę, może warto zastanowić się nad tym co możemy zrobić, aby tę barierę pokonać? Praca u podstaw jest niezbędna, aby w naszej organizacji mogła zajść pozytywna zmiana, która pomoże wdrożyć rozwiązania i sprawi, że firma będzie atrakcyjna dla interesariuszy i bardziej dostępna.

 

Więcej informacji o projekcie przeczytasz na www.dostepnybiznes.com

 

Udostępnij