Przejdź do treści

Nowe Kluby Mam – tworzenie miejsc przyjaznych rodzinie

Rusza ogólnopolska kampania na rzecz powstawania Klubów Mam. W wybranych miejscach w Polsce, od sierpnia do grudnia, odbędą się szkolenia dla liderów nowopowstających Klubów.

Start kampanii został ogłoszony podczas debaty: „Tworzenie przestrzeni przyjaznych rodzicom, wsparcie w rodzicielstwie a aktywność społeczna i zawodowa – nowe Kluby Mam.”

To dzień naszej osobistej satysfakcji. Ogromnie się cieszę, że to wsparcie dla klubów możemy w ten sposób zmaterializować (uruchamiając nowe Kluby Mam i szkoląc przyszłe liderki przyp. red). Zbudowanie więzi i relacji szczególnie w środowiskach gdzie ludzie pozostają dla siebie anonimowi, to budowanie ogromnego kapitału społecznego i ma bardzo dobry wpływ na przeżywanie macierzyństwa. – powiedziała Barbara Socha Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej

Klub Mam podjął się szkolenia liderów w lokalnych społecznościach na rzecz tworzenia przestrzeni, gdzie rodzice, a szczególnie matki będą mogły podnosić swoje kompetencje rodzicielskie oraz trwale integrować się w ramach lokalnej społeczności. Do projektu zaproszone są aktywne osoby, które dostaną wiedzę i umiejętności do prowadzenia nowych klubów rodzicielskich na terenie całej Polski.

Jest wiele rzeczy które moglibyśmy wprowadzić dla kobiet które wchodzą w macierzyństwo. Przede wszystkim potrzebna jest jednak informacja o klubach wsparcia na samym początku macierzyństwa, a właściwie te informacje powinny dotrzeć już do kobiet w ciąży. Spotykam się z kobietami które bardzo żałują że nie wiedziały, że są miejsca w których można zyskać wsparcie. A tam gdzie kluby nie funkcjonują, a to właściwie większość środowisk w Polsce potrzebne są liderki które je powołają i poprowadzą. To nasza misja, powołanie jak największej liczby klubów i ich wsparcie. – dodała Justyna Kubicz prezes Fundacji Dla Rodziny.

Debata toczyła się również wokół zmian społecznych które przekładają się na często nieporządane skutki które utrudniają życie rodziny, a szczególnie przeżywanie macierzyństwa.

Zmieniła się struktura rodziny z wielodzietnej na nuklearną. To ma wielorakie skutki. Jednym z nich jest to że mężczyźni się bardziej angażują. Ale brak wielopokoleniowej rodziny, przeżywania macierzyństwa wśród również doświadczonych kobiet, spowodował dużą lukę w przekazywaniu wsparcia i wiedzy. Kluby mam mogą tę lukę zapełnić. Jest wiele wymiarów takich klubów.

Rodzina jest podstawą jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Tylko 21% matek podejmuje rozmowy z dziećmi. Do nawiązania więzi potrzebny jest czas i obecność. Kluczowy wiek do kształtowania relacji to okres 0-3. – powiedziała Dorota Bojemska – Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Współpraca kobiet będących na podobnym etapie życia i wychowania dzieci, przekazywanie doświadczeń i wsparcie jakiego nie otrzymują już z powodu przekształcenia rodziny wielopokoleniowej w nuklearną była również przedmiotem dyskusji.

Dzięki Klubowi Mam w którym działamy od wielu lat, rozwijamy swoje pasje i pomagamy sobie nawzajem. Nasz projekt powstał dlatego, że chcemy przekazać ten pomysł na współpracę innym rodzicom w Polsce.

Z Klubu Mam wyniosłam takie doświadczenie, że wszystko można załatwić, że wszystko opiera się na relacjach i że kobiety mają taką fenomenalną siłę wspierania się nawzajem. Nie miałam świadomości, że kobiety razem mają zdolność do działania w synergii, że razem są w stanie „przenosić góry” – doświadczyłam tego w Klubie Mam.

Zapisy na szkolenia dla przyszłych liderek ruszą na stronie kluby-mam.pl od 20.06.2023r.

Uczestniczki debaty: :Tworzenie przestrzeni przyjaznych rodzicom, wsparcie w rodzicielstwie a aktywność społeczna i zawodowa – nowe Kluby Mam.”

  • Barbara Socha – Podsekretarz Stanu w MRiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej
  • Dorota Bojemska – Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
  • Justyna Kubicz – Prezes Fundacji dla Rodziny, nauczyciel, animatorka warsztatów
  • Korina Bulenda – coach, doradca zawodowy, prawnik, trener, animatorka programów dla kobiet
  • Aleksandra Ciejek – aktorka, prezenterka, coach
  • Blanka Brzozowska – ekspert komunikacji, animatorka, szkoleniowiec

W trakcie debaty poruszono następujące tematy:

  • Jakiego wsparcia potrzebują kobiety będące często w kilku rolach społecznych równolegle?
  • Systemowe rozwiązania dla rodzin
  • Co zyskają kobiety, które założą własne przestrzenie twórcze, tzw. Kluby Mam? Co można zyskać biorąc udział w projekcie

Projekt dostał wsparcie finansowe w ramach 4. edycji konkursu „Po Pierwsze Rodzina”, Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej. Zakłada ścisłą współpracę klubów rodzicielskich z organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym.

Źródło: https://kurier365.pl/kultura/32452-nowe-kluby-mam-%E2%80%93-tworzenie-miejsc-przyjaznych-rodzinie.html

Udostępnij