Przejdź do treści

Nowe Kluby Mam – tworzenie miejsc przyjaznych rodzinie

Rusza ogólnopolska kampania na rzecz powstawania Klubów Mam. W wybranych miejscach w Polsce, od sierpnia do grudnia, odbędą się szkolenia dla liderów nowo powstających Klubów.

Start kampanii został ogłoszony podczas debaty: Tworzenie przestrzeni przyjaznych rodzicom, wsparcie w rodzicielstwie a aktywność społeczna i zawodowa – nowe Kluby Mam. W debacie wzięły udział:

 • Barbara Socha – Podsekretarz Stanu w MRiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej
 • Dorota Bojemska – Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
 • Justyna Kubicz – Prezes Fundacji dla Rodziny, nauczyciel, animatorka warsztatów
 • Korina Bulenda – coach, doradca zawodowy, prawnik, trener, animatorka programów dla kobiet
 • Aleksandra Ciejek – aktorka, prezenterka, coach
 • Blanka Brzozowska – ekspert komunikacji, animatorka, szkoleniowiec

W trakcie debaty poruszono następujące tematy:

 • Jakiego wsparcia potrzebują kobiety będące często w kilku rolach społecznych równolegle?
 • Systemowe rozwiązania dla rodzin
 • Co zyskają kobiety, które założą własne przestrzenie twórcze, tzw. Kluby Mam? Co można zyskać biorąc udział w projekcie

Klub Mam – Fundacja Dla Rodziny

Klub Mam podjął się szkolenia liderów w lokalnych społecznościach na rzecz tworzenia przestrzeni, gdzie rodzice, a szczególnie matki będą mogły podnosić swoje kompetencje rodzicielskie oraz trwale integrować się w ramach lokalnej społeczności. Do projektu zaproszone są aktywne osoby, które zainspirujemy do prowadzenia nowych klubów rodzicielskich na terenie całej Polski. W jego trakcie poprowadzimy kampanię promocyjną, szkolenia dla rodziców i spotkania dla nich w różnych regionach Polski.

Wszystko po to, by zarazić ich naszą pasją do rozwoju osobistego i społecznego. Na spotkaniach i szkoleniach w projekcie poruszymy wiele tematów związanych z rodzicielstwem m.in.:

 • jak stworzyć warunki i wsparcie dla rodziców, by ułatwić im organizowanie przestrzeni do aktywnej współpracy pomiędzy całymi rodzinami?
 • czy jest możliwy rozwój osobisty w czasie bycia rodzicem  – jak tego dokonać?
 • rodzicielstwo a aktywność społeczna, zwłaszcza w kontekście rodzin wielodzietnych – czy to się nie wyklucza?
 • czy kluby rodziców mogą funkcjonować jako miejsca lokalnej aktywności społecznej?

Projekt dostał wsparcie finansowe w ramach 4. edycji konkursu „Po Pierwsze Rodzina”, Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej. Zakłada ścisłą współpracę klubów rodzicielskich z organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym.

Kluby Mam to miejsca tworzące przyjazne środowisko dla mam w trakcie macierzyństwa. Ich celem jest budowanie grupy wsparcia dla kobiet podejmujących wyzwanie macierzyństwa. Zbudowanie przyjaznej przestrzeni wokół, i uświadomienie otoczenia społecznego jak ważną rolę przyjmują na siebie kobiety pracujące w domu.

Kluby Mam zajmują się integracją kobiet w ich środowiskach i lokalnych społecznościach. To elastyczne organizacje powstające z inicjatywy kobiet, po to, żeby budować relacje i służyć sobie wzajemnie doświadczeniem, zaangażowaniem i wymierną pomocą.

Klub Mam Fundacji Dla Rodziny, który funkcjonuje od kilkunastu lat dał wsparcie bardzo wielu mamom na terenie swojego działania. Jako organizacja powstała na bazie potrzeb i możliwości kobiet, w konkretnym miejscu, przeprowadził wiele warsztatów, sesji coachingowych, zbudował grupę wsparcia dla kobiet i z dobrym skutkiem współpracuje z lokalnym samorządem i społecznością. Dzięki zdobytemu doświadczeniu może służyć pomocą wszystkim którzy chcieliby przeszczepić to rozwiązanie na teren własnej społeczności.

Kampania szkoleniowa Klubów Mam ma na celu przekazanie wiedzy i wsparcia kobietom, które widzą potrzebę działania w swoich środowiskach i mają ku temu możliwości. W trakcie szkoleń odbędą się sesje coachingowe, warsztaty z budowania relacji, zostaną wskazane dobre praktyki współpracy z samorządem.

Zapisy na szkolenia dla przyszłych liderek ruszą na stronie kluby-mam.pl od 20.06.2023r.

Więcej: https://raportcsr.pl/nowe-kluby-mam-tworzenie-miejsc-przyjaznych-rodzinie/

Udostępnij