Przejdź do treści

Natalia Witkowska: Od CSR do ESG

Na zdjęciu Natalia Witkowska

Od 2009 r. Raport CSR wspiera społecznie odpowiedzialny biznes. W przełożeniu zasad CSR na praktyczne działania pomagała norma ISO 26000 opracowana w 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Działania prowadzone przez firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności były dobrowolne. Powszechność ich stosowania wynikała z prostego rachunku – etyka w biznesie zwyczajnie się opłacała.

Niestety opłacało się także iść na skróty i zamiast zrównoważonego rozwoju promować wybrane aspekty działalności, nie ujawniając tych mniej odpowiedzialnych – z czego korzystało wiele firm. CSR coraz częściej kojarzył się z promocją i PR-em a nie holistyczną zmianą biznesu. Plaga greenwashingu z jednej strony, a ryzyka klimatyczne z drugiej sprawiły, że konieczna była zmiana systemowa.

Dzisiaj zrównoważony rozwój to nie kwestia wolnego wyboru, ale naszego status quo na Ziemi. CSR ewoluuje w stronę ESG – umożliwiając obiektywne porównywanie działań dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.  Kwestie te są istotne nie tylko dla firm, które chcą działać odpowiedzialnie, ale również dla inwestorów, interesariuszy i klientów. ESG to już nie niszowy obszar jak CSR, ale jeden z filarów działalności. Raportowanie danych niefinansowych to nie laurka w rękach PR i marketingu, ale istotny element sprawozdań firm.

Oczywiście, aby nie powielać błędów z epoki CSR, niezbędne są zmiany systemowe pozwalające na opisywanie danych niefinansowych, tak aby dało się je zmierzyć. Dlatego kluczową sprawą jest ujednolicenie standardów raportowania i stworzenie narzędzi, które pozwolą mierzyć i porównywać odpowiedzialne działania firm. Prace nad nimi już trwają – w ramach UE zmiany opisuje  m.in. dyrektywa CSRD. Wejdą w życie w 2024 r., co oznacza, że już teraz trzeba przygotować polską gospodarkę do przejścia na jednolite europejskie standardy raportowania.

Dla coraz bardziej wymagającej rzeczywistości regulacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju nie ma alternatywy. Rosnące zagrożenia klimatyczne i związane z nimi ryzyka wymuszają zmianę sposobu funkcjonowania firm, a rynek – aby przetrwać – będzie je wspierał. 

Od początku naszej działalności wierzyliśmy, że rozwój gospodarczy musi odbywać się w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Dzisiaj to już pewność: nie ma alternatywy, a firmy, które nie zdążą się dostosować stracą pozycję na rynku.

Natalia Witkowska
Redaktor naczelna portalu RaportCSR.pl

Udostępnij