Przejdź do treści

Odpowiedzialność w trudnych czasach

Odpowiedzialność, ład korporacyjny, ochrona środowiska i wojna na Ukrainie. To tematy, które zdominowały dyskusje podczas II Kongresu ESG w Warszawie. W wydarzeniu, które odbyło się 25 stycznia 2023 r. wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej, biznesu, organizacji pozarządowych, a także środowiska naukowe i eksperckie. Patronat honorowy nad kongresem objął premier Mateusz Morawiecki. Organizatorem kongresu była Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG.

Celem drugiej edycji Kongresu ESG było poszerzenie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG w Polsce. Wątkiem przewodnim wydarzenia była transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła rozpętana przez Rosję wojna na Ukrainie. Konflikt stał się sprawdzianem strategii ESG i deklaracji o społecznej odpowiedzialności firm.

– Konieczne jest przeprowadzenie w Unii Europejskiej procesu „przewartościowania wartości”, potrzebujemy nowego spojrzenia na strategie ESG, oceny planów i składanych deklaracji – przekonywali organizatorzy kongresu.

Uczestnicy podczas siedmiu paneli dyskutowali m.in. o tym, jak wojna na Ukrainie wpływa na postrzeganie praw człowieka i zrównoważony rozwój, czym jest zrównoważone rolnictwo i bioróżnorodność, czym jest różnorodność i czy jesteśmy równo traktowani w pracy. Prelegenci rozmawiali też o tym, jak megatrendy rozwoju współczesnego świata wpływają na gospodarkę i społeczeństwo, a także bezpieczeństwie energetycznym i wpływie konsumentów na politykę polskich firm.

Organizatorzy kongresu odczytali na początku wydarzenia list Mateusza Morawieckiego. Premier objął II Kongres ESG patronatem honorowym.

„Nie ma wątpliwości, że świadomość i wrażliwość społeczeństwa na kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju w biznesie szybko rosną. Potęgują się również wymagania, a zatem i związana z nimi presja ze strony inwestorów, partnerów biznesowych, jak i samych klientów. Ich uwaga coraz częściej skupiona jest wokół tego, czy dane przedsiębiorstwo dba o środowisko, traktuje godnie swoich pracowników, czy jest społecznie odpowiedzialne. A to tylko nieliczne aspekty działań firmy, które są kluczowe dla otoczenia. Nasuwa się więc wniosek, że właściwym kierunkiem na najbliższe lata jest osiągnięcie bardziej zrównoważonej działalności.

Wiemy, że projektowanie nowych rozwiązań powinno opierać się na myśleniu długofalowym. Wdrożenie strategii ESG początkowo może być wyzwaniem – dużym i kosztownym procesem, w krótkiej perspektywie. Za ESG nie kryją się jednak incydentalne inicjatywy, a działania długookresowe, które już teraz należy planować. Niespełnienie oczekiwań otoczenia przedsiębiorstwa w tym obszarze może przynieść szereg negatywnych konsekwencji – zahamowanie jego rozwoju, zmniejszenie przewag konkurencyjnych czy utrudnienie ekspansji na rynki zagraniczne. Z drugiej jednak strony wdrożenie strategii ESG niesie za sobą liczne korzyści nie tylko dla konkretnej firmy, ale i całej krajowej gospodarki” – m.in. napisał Premier w liście kierowanym do organizatorów i uczestników II Kongresu ESG.

Następnie głos zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek, którego wystąpienie wprowadziło uczestników do sesji inauguracyjnej. Zaznaczył on m.in. w kontekście wojny w Ukrainie, że polskie państwo i polskie społeczeństwo stały się wzorcem dla innych, w jaki sposób należy traktować ludzi, którzy szukają schronienia przed wojną. Zauważył jednak, że działania pomocowe były i są spontaniczne, dyktowane doraźnymi potrzebami, ale w dłuższej perspektywie potrzebne są i będą działania systemowe.

W odniesieniu do aspektu społecznego w ESG, RPO zwrócił uwagę na trzy istotne kwestie: nasilające się przejawy dyskryminacji pracowników ze względu na wiek (utrudnianie pracownikom z długim stażem kontynuacji kariery zawodowej, a młodym – nabywania od nich umiejętności), wysoce niezadawalający poziom aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz rolę kobiet na rynku pracy.

– Nieustająco trzeba mówić o szklanych sufitach, o segregacji poziomej na rynku pracy, o niższych płacach czy ubóstwie emerytalnym kobiet, a wszystkie te problemy w dzisiejszych trudnych czasach ulegają zaostrzeniu. Dlatego wyrównywanie szans i eliminacja wszelkich dyskryminujących kobiety praktyk uważam za wielką potrzebę chwili, w jakiej żyjemy. Walczymy o to od lat, ale dzisiaj mamy wyjątkową szansę, a nawet obowiązek uczynić w tej sprawie znaczący, realny krok – powiedział prof. Marcin Wiącek.

Partnerzy II Kongresu ESG

Sukces wydarzenia nie byłby możliwy bez partnerów i patronów, którym bliskie są idee zrównoważonego rozwoju i ESG.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Patronat nadany został przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, Politechnikę Warszawską, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Partnerami strategicznymi byli: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (wiodący podmiot lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorący aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora gospodarki. W zasobach PPL znajduje się Lotnisko Chopina w Warszawie, Lotnisko Warszawa-Radom oraz Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost.), Lasy Państwowe (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi. Gospodarują lasami o powierzchni jednej czwartej obszaru Polski).

Partnerami głównymi byli: PKO Bank Polski (lider polskiego sektora bankowego i podstawowy dostawca usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów), Grupa Żabka (grupa zapewnia kompleksowy ekosystem convenience, którego celem jest upraszczanie ludziom życia. Towarzyszy klientom w każdym momencie dnia, uwalniając ich czas poprzez możliwość szybkich zakupów spożywczych, ciepłego posiłku w drodze, wygodnego nadania paczki, wypłaty gotówki, czy skorzystania z dietetycznego cateringu.), Lidl Polska (firma należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Obecnie w 31 krajach istnieje w przybliżeniu 12 tys. sklepów tej marki, a w Polsce ponad 800.), PGE Polska Grupa Energetyczna (lider transformacji i modernizacji sektora energetycznego w Polsce. Wspiera budowanie otoczenia rynkowego sprzyjającego transformacji energetycznej oraz sprawiedliwej społecznie dekarbonizacji, zmierzającej ku neutralności klimatycznej.), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji operator „WorldSkills Poland” (fundacja pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest także operatorem inicjatywy WorldSkills Poland).

Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego (polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju), Huawei Polska, KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy (właściciel marki LOTTO, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek skarbu państwa. Działa nieprzerwanie od ponad 66 lat, zapewniając klientom rozrywkę poprzez dostęp do szerokiej oferty produktów z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych.), DS Smith.

Wydarzenie wspierali też: HUBMEDIA, Bank Ochrony Środowiska, Bio Planet, PwC Polska, Stowarzyszenie Polska Wódka, Tatrzański Park Narodowy, Polfrost Internationale Spedition i firma Tarczyński.

Wśród partnerów merytorycznych znaleźli się: Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew – Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Instytut Biznesu, PRME Chapter Poland, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy RP, Fundacja – Polski Instytut Rozwoju Rodziny oraz Global Compact Network Poland, Szkoła ESG, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Partnerami badawczymi byli PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. II Kongres ESG dofinansowano ze środków Fundacji Orlen.

Udostępnij