Przejdź do treści

Operator naziemnej infrastruktury RTV nagrodzony za CSR

Logotyp ESG.PL

W 20. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opublikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, po raz kolejny znalazły się dobre praktyki CSR podejmowane przez największego operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Działania Emitela w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego zostały nagrodzone również przez organizatorów konkursu Listki CSR POLITYKI.

Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy jako troskę o pracowników, szeroko pojęte otoczenie firmy oraz wrażliwość na kwestie różnorodności. W ubiegłym roku zatwierdziliśmy Politykę ESG na lata 2021 – 2025, a do każdego kierunku przypisaliśmy odpowiadające im globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. To ważny dokument dla Spółki, który definiuje główne cele naszej działalności w obszarze środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego – powiedział Andrzej J. Kozłowski, prezes zarządu Emitel S.A.

W raporcie FOB wyróżniono następujące dobre praktyki firmy: przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom i nadużyciom, równe szanse w miejscu pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, dialog społeczny wewnątrz firmy, rozwój i edukacja, digitalizacja miejsca pracy, Akademia Mindfullnes czy promocja zdrowia. W wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie FOB można zapoznać się łącznie z 34 praktykami zgłoszonymi przez Emitel.

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

Natomiast Tygodnik „Polityka”, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11. wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach inicjatywy Listki CSR POLITYKI. Organizatorzy konkursu przyznali Emitel Srebrny Listek CSR, doceniając działania firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

Srebrnymi Listkami CSR POLITYKI nagrodzono przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażają najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje związane ze swoją działalnością. Oceny w konkursie zostały przyznane na podstawie analizy wypełnionej przez firmy ankiety, opracowanej według wytycznych normy ISO 26000. (KD)

Udostępnij